Amplified Bible

Psalm 79

A Lament over the Destruction of Jerusalem, and Prayer for Help.

A Psalm of Asaph.

1O God, the nations have invaded [the land of Your people] Your inheritance;
They have defiled Your sacred temple;
They have laid Jerusalem in ruins.

They have given the dead bodies of Your servants as food to the birds of the heavens,
The flesh of Your godly ones to the beasts of the earth.

They have poured out their blood like water all around Jerusalem,
And there was no one to bury them.

We have become an object of taunting to our neighbors [because of our humiliation],
A derision and mockery to those who encircle us.

How long, O Lord? Will You be angry forever?
Will Your jealousy [which cannot endure a divided allegiance] burn like fire?

Pour out Your wrath on the [Gentile] nations that do not know You,
And on the kingdoms that do not call on Your name.

For they have devoured Jacob
And made his pasture desolate.


O do not remember against us the sins and guilt of our forefathers.
Let Your compassion and mercy come quickly to meet us,
For we have been brought very low.

Help us, O God of our salvation, for the glory of Your name;
Rescue us, forgive us our sins for Your name’s sake.
10 
Why should the [Gentile] nations say, “Where is their God?”
Let there be known [without delay] among the nations in our sight [and to this generation],
Your vengeance for the blood of Your servants which has been poured out.
11 
Let the groaning and sighing of the prisoner come before You;
According to the greatness of Your power keep safe those who are doomed to die.
12 
And return into the lap of our neighbors sevenfold
The taunts with which they have taunted You, O Lord.
13 
So we Your people, the sheep of Your pasture,
Will give You thanks forever;
We will declare and publish Your praise from generation to generation.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 79

Psalm 79

Nationell klagosång efter Jerusalems förstörelse

1En psalm av Asaf.

Gud, främmande folk har angripit din arvedel.

De har orenat ditt heliga tempel

och lagt Jerusalem i ruiner.

2De har gett dina tjänares döda kroppar

till mat åt himlens fåglar

och dina frommas kroppar åt vilda djur.

3De har utgjutit deras blod som vatten överallt i Jerusalem.

Det finns ingen kvar för att begrava dem.

4Vi föraktas av våra grannar,

vi hånas och bespottas av dem som finns runt omkring oss.

5Herre, hur länge ska din vrede vara? För evigt?

Hur länge ska din svartsjuka brinna som eld?

6Ös ut din vrede över de folk som inte känner dig,

över riken som inte åkallar ditt namn,

7för de har slukat Jakob

och ödelagt hans land.

8Lasta inte oss för våra fäders synder.

Låt oss snart få möta din barmhärtighet,

för vi är i stor nöd.

9Hjälp oss, Gud, du vår räddare,

för ditt namns äras skull.

Befria oss och sona våra synder

för ditt namns skull.

10Varför skulle folken få säga:

”Var är deras Gud?”

Låt det bli känt för folken inför våra ögon

hur du hämnas dina tjänares blod!

11Låt fångarnas klagan få nå fram till dig,

skona de dödsdömdas liv med din starka arm.

12Låt våra grannar få sjufalt igen

för att de hånat dig, Herre!

13Då vill vi, ditt folk och får i din hjord,

prisa dig i evighet.

Från generation till generation

vill vi lovprisa dig.