Amplified Bible

Psalm 76

The Victorious Power of the God of Jacob.

To the Chief Musician; on stringed instruments. A Psalm of Asaph. A Song.

1God is known in Judah;
His name is great in Israel.

His tabernacle is in Salem (Jerusalem);
His dwelling place is in Zion.

There He broke the flaming arrows,
The shield, the sword, and the weapons of war. Selah.


You are glorious and resplendent,
More majestic than the mountains of prey.

The stouthearted have been stripped of their spoil,
They have slept the sleep [of death];
And none of the warriors could use his hands.

At Your rebuke, O God of Jacob,
Both rider and horse were cast into a dead sleep [of death].

You, even You, are to be feared [with the submissive wonder of reverence];
Who may stand in Your presence when once You are angry?


You caused judgment to be heard from heaven;
The earth feared and was quiet

When God arose to [establish] judgment,
To save all the humble of the earth. Selah.
10 
For the wrath of man shall praise You;
With a remnant of wrath You will clothe and arm Yourself.

11 
Make vows to the Lord your God and fulfill them;
Let all who are around Him bring gifts to Him who is to be feared [with awe-inspired reverence].
12 
He will cut off the spirit of princes;
He is awesome and feared by the kings of the earth.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 76

Psalm 76

Guds triumf

1För körledaren, till stränginstrument. En psalm av Asaf, en sång.

2Gud är känd i Juda,

och hans namn är stort i Israel.

3Hans tält är i Salem,

hans boning på Sion.

4Där bröt han sönder blixtrande pilar,

sköldar och svärd, krigsvapen. Séla

5Strålande är du,

mer majestätisk än bergen med rikt byte[a].

6De modiga kämparna ligger plundrade,

de har somnat för gott.

Ingen krigare kan lyfta sin hand.

7Vid din tillrättavisning, Jakobs Gud,

stupade både häst och ryttare.

8Du är den som ska fruktas,

för vem kan stå inför dig när du är vred?

9Från himlen låter du din dom höras,

och jorden förskräcks och blir stilla,

10när Gud står upp för att döma

och rädda alla förtryckta på jorden. Séla

11Människornas vrede vänds till ditt pris,

och du kuvar det som återstår av den.[b]

12Ge löften åt Herren, er Gud, och uppfyll dem.

Låt alla grannfolk komma med gåvor

till honom som ska fruktas.

13Han gör furstarna ödmjuka,

och han är fruktad av jordens kungar.

Notas al pie

  1. 76:5 Enligt Septuaginta m.fl. …än de eviga bergen.
  2. 76:11 Innebörden i versens sista del är osäker i grundtexten.