Amplified Bible

Psalm 75

God Abases the Proud, but Exalts the Righteous.

To the Chief Musician; set to [the tune of] “Do Not Destroy.” A Psalm of Asaph. A Song.

1We give thanks and praise to You, O God, we give thanks,
For Your [wonderful works declare that Your] [a]name is near;
People declare Your wonders.

“When I select an appointed time,
I will judge with equity,” [says the Lord].

“The earth and all the inhabitants of it melt [in tumultuous times].
It is I who will steady its pillars. Selah.

“I said to the arrogant, ‘Do not boast;’
And to the wicked, ‘Do not lift up the horn [of self-glorification].

‘Do not lift up your [defiant and aggressive] horn on high,
Do not speak with a stiff neck.’”


For not from the east, nor from the west,
Nor from the desert comes exaltation.

But God is the Judge;
He puts down one and lifts up another.

For a cup [of His wrath] is in the hand of the Lord, and the wine foams;
It is well mixed and fully spiced, and He pours out from it;
And all the wicked of the earth must drain it and drink down to its dregs.


But as for me, I will declare it and rejoice forever;
I will sing praises to the God of Jacob.
10 
All the horns of the wicked He will cut off,
But the horns of the righteous will be lifted up.

Notas al pie

  1. Psalm 75:1 See note Deut 12:5.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 75

Psalmul 75

Pentru dirijor. De cântat ca şi „Nu nimici!“ Un psalm al lui Asaf. Un cântec.

Ţie Îţi aducem mulţumire, Dumnezeule,
    Îţi aducem mulţumire căci Numele Tău este aproape,
        astfel că oamenii mărturisesc minunile Tale!

„Când voi hotărî că a sosit vremea,
    Eu, zice Domnul, voi judeca cu nepărtinire!
Când lumea se clatină, cu toţi locuitorii ei,
    Eu sunt Cel Care îi întăresc stâlpii.“Sela
Le-am spus lăudăroşilor: „Nu vă mai lăudaţi!“,
    iar celor răi: „Nu vă mai făliţi!“[a]
Nu vă mai semeţiţi privirea[b]
    şi nu mai vorbiţi cu atâta trufie,
căci nici de la răsărit, nici de la apus
    şi nici din pustie nu vine înălţarea,
ci Dumnezeu este Cel Ce judecă!
    El smereşte şi tot El înalţă!
În mâna Domnului se află un potir;
    vinul spumegă în el, complet amestecat[c].
Când El varsă din potir,
    toţi cei răi de pe pământ
        îi beau până şi rămăşiţele.

Eu însă voi vesti pururi aceste lucruri;
    voi cânta Dumnezeului lui Iacov!
10 Voi doborî puterea tuturor celor răi,
    dar puterea celui drept va fi înălţată.[d]

Notas al pie

  1. Psalmii 75:4 Lit.: Nu vă mai ridicaţi cornul, cornul simbolizând puterea
  2. Psalmii 75:5 Lit.: Nu vă mai ridicaţi cornul, cornul simbolizând puterea
  3. Psalmii 75:8 Vin amestecat cu mirodenii, rezultând o băutură ameţitoare
  4. Psalmii 75:10 Lit.: Voi tăia coarnele tuturor celor răi, / dar coarnele celui drept vor fi înălţate, cornul fiind în concepţia antică un simbol al puterii sau al unui conducător puternic