Amplified Bible

Psalm 73

Book Three

The End of the Wicked Contrasted with That of the Righteous.

A Psalm of Asaph.

1Truly God is good to Israel,
To those who are pure in heart.

But as for me, my feet came close to stumbling,
My steps had almost slipped.

For I was envious of the arrogant
As I saw the prosperity of the wicked.

For there are no pains in their death,
Their body is fat and pampered.

They are not in trouble as other men,
Nor are they plagued like mankind.

Therefore pride is their necklace;
Violence covers them like a garment [like a long, luxurious robe].

Their eye bulges from fatness [they have more than the heart desires];
The imaginations of their mind run riot [with foolishness].

They mock and wickedly speak of oppression;
They speak loftily [with malice].

They set their mouth against the heavens,
And their tongue swaggers through the earth.

10 
Therefore his people return to this place,
And waters of abundance [offered by the irreverent] are [blindly] drunk by them.
11 
They say, “How does God know?
Is there knowledge [of us] with the Most High?”
12 
Behold, these are the ungodly,
Who always prosper and are at ease [in the world]; they have increased in wealth.
13 
Surely then in vain I have cleansed my heart
And washed my hands in innocence.
14 
For all the day long have I been stricken,
And punished every morning.

15 
If I had said, “I will say this,” [and expressed my feelings],
I would have betrayed the generation of Your children.
16 
When I considered how to understand this,
It was too great an effort for me and too painful
17 
Until I came into the sanctuary of God;
Then I understood [for I considered] their end.
18 
Surely You set the wicked-minded and immoral on slippery places;
You cast them down to destruction.
19 
How they are destroyed in a moment!
They are completely swept away by sudden terrors!
20 
Like a dream [which seems real] until one awakens,
O Lord, when stirred, [You observe the wicked], You will despise their image.

21 
When my heart was embittered
And I was pierced within [as with the fang of an adder],
22 
Then I was senseless and ignorant;
I was like a beast before You.
23 
Nevertheless I am continually with You;
You have taken hold of my right hand.
24 
You will guide me with Your counsel,
And afterward receive me to honor and glory.

25 
Whom have I in heaven [but You]?
And besides You, I desire nothing on earth.
26 
My flesh and my heart may fail,
But God is the rock and strength of my heart and my portion forever.
27 
For behold, those who are far from You will perish;
You have destroyed all those who are unfaithful and have abandoned You.
28 
But as for me, it is good for me to draw near to God;
I have made the Lord God my refuge and placed my trust in Him,
That I may tell of all Your works.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 73

CARTEA A TREIA

Psalmul 73

Un psalm al lui Asaf

Da, bun este Dumnezeu cu Israel,
    cu cei cu inima curată.

Cât despre mine, era să mi se îndoaie picioarele,
    era cât pe ce să-mi alunece paşii,
căci îi invidiam pe cei lăudăroşi
    când vedeam bunăstarea celor răi.

Căci ei n-au parte de remuşcări până la moarte,
    iar trupul le este plin de grăsime.[a]
N-au parte de necazul muritorului de rând
    şi nu sunt loviţi ca ceilalţi oameni.
De aceea mândria le atârnă de gât ca o podoabă,
    iar violenţa îi înveleşte ca o manta;
li se bulbucă ochii de grăsime,[b]
    iar imaginaţiile inimii lor întrec măsura;[c]
batjocoresc şi vorbesc cu răutate;
    vorbesc de sus, ameninţând cu asuprire;
îşi înalţă gura până la ceruri,
    iar limba lor cutreieră pământul.
10 De aceea poporul[d] se întoarce spre ei
    şi soarbe cuvintele lor ca apa.[e]
11 Ei zic: „Cum să ştie Dumnezeu
    şi cum ar putea afla Cel Preaînalt?“

12 Aşa sunt cei răi:
    liniştiţi pe vecie şi crescând în bogăţie.

13 Într-adevăr, degeaba mi-am curăţit inima
    şi mi-am spălat mâinile în nevinovăţie,
14 căci sunt lovit toată ziua
    şi am parte de pedeapsă în fiecare dimineaţă.
15 Dacă aş zice: „Vreau să pot vorbi şi eu aşa!“,
    iată că aş trăda neamul fiilor Tăi.
16 M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep,
    dar zadarnică mi-a fost truda,
17 până ce am venit la Sfântul Lăcaş al lui Dumnezeu
    şi am luat aminte la sfârşitul lor.

18 Într-adevăr, Tu îi aşezi în locuri alunecoase,
    îi arunci în dezastru.
19 Cum sunt pustiiţi într-o clipă!
    Sunt nimiciţi, sfârşiţi prin lovituri năprasnice.
20 Ca un vis la deşteptare, Stăpâne,
    aşa le lepezi chipul când Te trezeşti.

21 Când inima-mi era mâhnită
    şi eram străpuns în adâncul fiinţei mele,
22 eram ca o brută fără pricepere;
    eram ca dobitoacele înaintea Ta.

23 Însă eu totdeauna sunt cu Tine!
    Tu mă ţii de mâna dreaptă,
24 mă călăuzeşti cu sfatul Tău
    şi apoi mă vei lua în slavă.
25 Pe cine am eu în ceruri în afară de Tine?
    Iar pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni, ci doar în Tine.
26 Carnea şi inima pot să mi se prăpădească,
    dar Dumnezeu este stânca inimii mele
        şi partea mea de moştenire pe vecie.

27 Căci iată, cei ce se depărtează de Tine vor pieri.
    Tu-i nimiceşti pe toţi cei ce-Ţi sunt necredincioşi.
28 Cât despre mine, este bine să fiu lângă Dumnezeu.
    Am făcut din Stăpânul Domn adăpostul meu;
        voi povesti toate isprăvile Tale!

Notas al pie

  1. Psalmii 73:4 Sau: Căci n-au parte de durere, / iar trupul le este sănătos şi puternic.
  2. Psalmii 73:7 TM ; LXX şi Siriacă: din grăsimea lor se prelinge ticăloşia.
  3. Psalmii 73:7 Sau: răutatea inimii lor este dincolo de orice imaginaţie
  4. Psalmii 73:10 TM conţine: poporul lui, probabil cu referire la Israel, ca poporul lui Dumnezeu.
  5. Psalmii 73:10 Sensul ebraic al versetului este nesigur; în context se poate referi la cuvintele celor răi (vezi v. 11), care sunt considerate înţelepte de cei ce se uită cu jind la prosperitatea lor.