Amplified Bible

Psalm 72

The Reign of the Righteous King.

A Psalm of Solomon.

1Give the king [knowledge of] Your judgments, O God,
And [the spirit of] Your righteousness to the king’s son [to guide all his ways].

May he judge Your people with righteousness,
And Your afflicted with justice.

The mountains will bring peace and prosperity to the people,
And the hills, in [the establishment of] righteousness.

May he bring justice to the poor among the people,
Save the children of the needy
And crush the oppressor,


Let them fear You [with awe-inspired reverence and worship You with obedience] while the sun endures,
And as long as the moon [reflects light], throughout all generations.

May he come down like rain on the mown grass,
Like showers that water the earth.

In his days may the righteous flourish,
And peace abound until the moon is no more.


May he also rule from sea to sea
And from the River [Euphrates] to the ends of the earth.

The nomads of the desert will bow before him,
And his enemies will [a]lick the dust.
10 
The kings of Tarshish and of the islands will bring offerings;
The kings of Sheba and Seba will offer gifts.
11 
Yes, all kings will bow down before him,
All nations will serve him.

12 
For he will rescue the needy when he cries for help,
The afflicted and abused also, and him who has no helper.
13 
He will have compassion on the poor and needy,
And he will save the lives of the needy.
14 
He will redeem their life from oppression and fraud and violence,
And their blood will be precious in His sight.
15 
So may he live, and may the gold of Sheba be given to him;
And let them pray for him continually;
Let them bless and praise him all day long.

16 
There will be an abundance of grain in the soil on the top of the [b]mountains;
Its fruit will wave like [the cedars of] Lebanon,
And those of the city will flourish like grass of the earth.
17 
May his name endure forever;
May his name continue as long as the sun;
And let men bless themselves by him;
Let all nations call him blessed.

18 
Blessed be the Lord God, the God of Israel,
Who alone does wonderful things.
19 
Blessed be His glorious name forever;
And may the whole earth be filled with His glory.
Amen and Amen.

20 
The prayers of David son of Jesse are ended.

Notas al pie

  1. Psalm 72:9 I.e. lay themselves face down in submission.
  2. Psalm 72:16 I.e. the most barren part of the land.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 72

Psalm 72

Den rättfärdige kungen

1Av Salomo.

Gud, ge kungen din rättvisa,

åt kungasonen din rättfärdighet!

2Han ska döma ditt folk rättfärdigt,

dina betryckta med rättvisa.

3Bergen ska lyfta fram frid åt folket

och höjderna rättfärdighet.

4Han ska försvara de betryckta,

rädda de fattigas barn

och krossa deras förtryckare.

5De ska frukta dig[a] så länge solen och månen består,

från generation till generation.

6Han ska bli som ett regn över nyslagna fält,

som en regnskur som vattnar jorden.

7Den rättfärdige ska blomstra under hans tid

och stor fred råda tills månen inte längre finns.

8Hans välde ska sträcka sig från hav till hav,

från floden[b] till jordens ändar.

9De som bor i öknen ska böja sig för honom,

och hans fiender ska slicka stoft.

10Kungar från Tarshish och avlägsna kuster ska betala skatt,

och kungar från Saba och Seba ska komma med sina gåvor.

11Alla kungar ska buga sig för honom

och alla folk tjäna honom.

12Han räddar den fattige som ropar

och den betryckte som inte har någon som hjälper.

13Han känner medlidande med den svage och behövande

och räddar de fattigas liv.

14Han befriar dem från våld och förtryck,

för deras blod är dyrbart i hans ögon.

15Må han leva länge och få guld från Saba.

Må man alltid be för honom

och välsigna honom dagen lång.

16Låt det bli rika skördar i landet,

så att de vajar på bergstopparna.

Låt dess frukter frodas som Libanons skogar

och åkerns kärvar stå täta som markens gräs.[c]

17Låt kungens namn bestå för evigt,

leva vidare så länge solen finns till.

Alla folk ska bli välsignade genom honom,

alla folk kommer att kalla honom välsignad.

18Välsignad vare Herren Gud, Israels Gud,

han som själv gör allt detta underbara!

19Välsignat vare hans stora namn i evighet!

Hela jorden ska fyllas av hans härlighet!

Amen, amen!

20Här slutar bönerna av David, Jishajs son.

Notas al pie

  1. 72:5 Enligt bl.a. Septuaginta och Vulgata: Han (kungen) ska bestå/må han bestå så länge…
  2. 72:8 Det är floden Eufrat som avses.
  3. 72:16 Innebörden i versens sista del är okänd i grundtexten.