Amplified Bible

Psalm 72

The Reign of the Righteous King.

A Psalm of Solomon.

1Give the king [knowledge of] Your judgments, O God,
And [the spirit of] Your righteousness to the king’s son [to guide all his ways].

May he judge Your people with righteousness,
And Your afflicted with justice.

The mountains will bring peace and prosperity to the people,
And the hills, in [the establishment of] righteousness.

May he bring justice to the poor among the people,
Save the children of the needy
And crush the oppressor,


Let them fear You [with awe-inspired reverence and worship You with obedience] while the sun endures,
And as long as the moon [reflects light], throughout all generations.

May he come down like rain on the mown grass,
Like showers that water the earth.

In his days may the righteous flourish,
And peace abound until the moon is no more.


May he also rule from sea to sea
And from the River [Euphrates] to the ends of the earth.

The nomads of the desert will bow before him,
And his enemies will [a]lick the dust.
10 
The kings of Tarshish and of the islands will bring offerings;
The kings of Sheba and Seba will offer gifts.
11 
Yes, all kings will bow down before him,
All nations will serve him.

12 
For he will rescue the needy when he cries for help,
The afflicted and abused also, and him who has no helper.
13 
He will have compassion on the poor and needy,
And he will save the lives of the needy.
14 
He will redeem their life from oppression and fraud and violence,
And their blood will be precious in His sight.
15 
So may he live, and may the gold of Sheba be given to him;
And let them pray for him continually;
Let them bless and praise him all day long.

16 
There will be an abundance of grain in the soil on the top of the [b]mountains;
Its fruit will wave like [the cedars of] Lebanon,
And those of the city will flourish like grass of the earth.
17 
May his name endure forever;
May his name continue as long as the sun;
And let men bless themselves by him;
Let all nations call him blessed.

18 
Blessed be the Lord God, the God of Israel,
Who alone does wonderful things.
19 
Blessed be His glorious name forever;
And may the whole earth be filled with His glory.
Amen and Amen.

20 
The prayers of David son of Jesse are ended.

Notas al pie

 1. Psalm 72:9 I.e. lay themselves face down in submission.
 2. Psalm 72:16 I.e. the most barren part of the land.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 72

Psalmul 72

Al lui Solomon[a]

Dumnezeule, dă judecăţile Tale regelui
    şi dreptatea Ta fiului regelui!
Atunci el[b] va judeca cu dreptate pe poporul Tău
    şi cu nepărtinire pe sărmanii Tăi.
Munţii vor aduce pacea pentru popor
    şi tot aşa şi dealurile, prin dreptate[c].
El le va face dreptate asupriţilor din popor,
    îi va izbăvi pe fiii săracilor
        şi îl va zdrobi pe asupritor.

El va trăi[d] atâta timp cât va fi soare,
    cât va fi lună, din neam în neam.
El va fi ca ploaia care coboară peste pământul cosit,
    ca ploile repezi, picurând pământul.
În zilele lui, cel drept va înflori
    şi va fi multă pace, până când nu va mai fi lună.

El va domni de la o mare la alta
    şi de la râu[e] până la marginile pământului[f].
Înaintea lui se vor pleca triburile pustiei,
    iar duşmanii lui vor linge ţărâna.
10 Regi din Tarşiş[g] şi din ostroave
    se vor întoarce cu daruri;
regi din Şeba şi din Seba
    se vor apropia cu ofrande.
11 I se vor închina toţi regii,
    toate popoarele îl vor sluji.

12 Căci el îl va scăpa pe săracul care strigă
    şi pe sărmanul lipsit de ajutor.
13 Va avea milă de cel umil şi sărac,
    şi va scăpa vieţile săracilor.
14 Le va răscumpăra vieţile de la asuprire şi violenţă,
    căci sângele lor preţuieşte mult pentru el.

15 Să trăiască!
    Să i se dea podoabe din aur de Şeba!
Fie ca oamenii să se roage pentru el totdeauna
    şi să-l binecuvânteze în fiecare zi!

16 Să fie belşug de grâne în ţară,
    chiar şi pe crestele munţilor!
Să freamăte pomii[h] ca cei din Liban,
    iar oamenii din cetăţi să înflorească la fel ca iarba de pe pământ.[i]
17 Să-i rămână numele pe vecie!
    Să-i dăinuiască numele cât va fi soare!
Toate neamurile vor fi binecuvântate prin el[j]
    şi-l vor numi fericit!

18 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel,
    Singurul Care poate face minuni!
19 Binecuvântat să-I fie slăvitul Nume în veci!
    Slava Lui să umple întreg pământul!
        Amin! Amin!

20 Aici este sfârşitul rugăciunilor lui David, fiul lui Işai.

Notas al pie

 1. Psalmii 72:1 Titlu. Sau: pentru Solomon
 2. Psalmii 72:2 Sau: Fie ca el să; şi în vs. 3-11, 17
 3. Psalmii 72:3 În alte versiuni antice: popor, / iar dealurile, dreptatea
 4. Psalmii 72:5 LXX; TM: Ei se vor teme de tine
 5. Psalmii 72:8 Eufratul
 6. Psalmii 72:8 Sau: până la marginile ţării
 7. Psalmii 72:10 Colonie feniciană în Spania sau Sardinia; teritoriu considerat extrema vestică a lumii cunoscute
 8. Psalmii 72:16 Sau: roada lor, cu referire la grâne
 9. Psalmii 72:16 Sau: Să fie belşug de grâne în ţară / să fremăte chiar şi pe crestele munţilor; / pomii ei să înflorească ca cei din Liban / să crească la fel ca iarba pământului.
 10. Psalmii 72:17 Sau: se vor binecuvânta cu numele lui