Amplified Bible

Psalm 7

The Lord Implored to Defend the Psalmist against the Wicked.

An [a]Ode of David, [perhaps in a wild, irregular, enthusiastic strain,] which he sang to the Lord concerning the words of Cush, a Benjamite.

1O Lord my God, in You I take refuge;
Save me and rescue me from all those who pursue me,

So that my enemy will not tear me like a lion,
Dragging me away while there is no one to rescue [me].


O Lord my God, if I have done this,
If there is injustice in my hands,

If I have done evil to him who was at peace with me,
Or without cause robbed him who was my enemy,

Let the enemy pursue me and overtake me;
And let him trample my life to the ground
And lay my honor in the dust. Selah.


Arise, O Lord, in Your anger;
Lift up Yourself against the rage of my enemies;
Rise up for me; You have commanded judgment and vindication.

Let the assembly of the nations be gathered around You,
And return on high over them.

The Lord judges the peoples;
Judge me, O Lord, and grant me justice according to my righteousness and according to the integrity within me.

Oh, let the wickedness of the wicked come to an end, but establish the righteous [those in right standing with You];
For the righteous God tries the hearts and minds.
10 
My shield and my defense depend on God,
Who saves the upright in heart.
11 
God is a righteous judge,
And a God who is indignant every day.

12 
If a man does not repent, God will sharpen His sword;
He has strung and bent His [mighty] bow and made it ready.
13 
He has also prepared [other] deadly weapons for Himself;
He makes His arrows fiery shafts [aimed at the unrepentant].
14 
Behold, the [wicked and irreverent] man is pregnant with sin,
And he conceives mischief and gives birth to lies.
15 
He has dug a pit and hollowed it out,
And has fallen into the [very] pit which he made [as a trap].
16 
His mischief will return on his own head,
And his violence will come down on the top of his head [like loose dirt].

17 
I will give thanks to the Lord according to His righteousness and justice,
And I will sing praise to the name of the Lord Most High.

Notas al pie

  1. Psalm 7:1 Meaning uncertain, perhaps a wild, enthusiastic song. The ancient rabbis connected the Hebrew word to another word of similar spelling meaning “inadvertent sin” or “error,” and maintained that God called David to account for what he said in 6:10. He had in essence cursed his enemies, and God supposedly pointed out that Saul was David’s enemy, so David thereby had cursed Saul in violation of Ex 22:28. David pleaded with God to count this a sin of error on his part, and thereafter composed Ps 7. The rabbis also maintained that Cush was a reference to Saul (cf 1 Sam 9:1).

Swedish Contemporary Bible

Psalms 7

Psalm 7

En oskyldig mans bön om Guds dom

1En klagosång[a] av David, som han sjöng till Herren för benjaminiten Kushs skull.

2Herre, min Gud, till dig tar jag min tillflykt,

rädda mig från mina förföljare, befria mig!

3Låt dem inte riva mig som lejon

och slita mig i stycken utan att någon räddar mig.

4Herre, min Gud, om jag har gjort detta,

om jag har handlat fel,

5om jag har lönat min vän med ont

och plundrat min ovän utan orsak,

6låt då fienden förfölja mig och hinna upp mig,

trampa mitt liv till marken

och lägga min ära i stoftet. Séla

7Herre! Res dig i din vrede,

stå upp mot mina fienders raseri!

Vakna upp, min Gud,

du som bestämmer domen.

8Samla alla folken runt omkring dig,

regera över dem från höjden!

9Herren är den som dömer folken.

Döm mig, Herre,

efter min rättfärdighet,

efter min integritet.

10Gör slut på de gudlösas ondska,

låt den rättfärdige stå fast!

Den som prövar sinne och känslor[b] är en rättfärdig Gud.

11Gud är min sköld,

han räddar de rättsinniga.

12Gud dömer i rättfärdighet,

Gud ger uttryck för sin vrede varje dag.

13Om någon inte vill vända om,

slipar han sitt svärd,

spänner sin båge,

14gör sitt dödande vapen redo

och tar fram sina brinnande pilar.

15Se, denne är havande med orätt,

han avlar ofärd och föder lögn.

16Han gräver en grop och gör den djup

men faller själv i den grop han grävt.

17Olyckan han planerat kommer över honom själv,

våldet drabbar hans eget huvud.

18Jag vill prisa Herren för hans rättfärdighet.

Jag vill lovsjunga Herrens, den Högstes, namn.

Notas al pie

  1. 7:1 Den hebreiska termen förekommer endast här och dess exakta betydelse är inte känd. Bakgrunden till sången är inte heller känd, eftersom benjaminiten Kush inte står omtalad någon annanstans.
  2. 7:10 sinne och känslor, ordagrant hjärtan och njurarna. Hjärtat betraktades som säte för människans medvetna, intellektuella liv, och njurarna (inälvorna) stod för känslorna.