Amplified Bible

Psalm 7

The Lord Implored to Defend the Psalmist against the Wicked.

An [a]Ode of David, [perhaps in a wild, irregular, enthusiastic strain,] which he sang to the Lord concerning the words of Cush, a Benjamite.

1O Lord my God, in You I take refuge;
Save me and rescue me from all those who pursue me,

So that my enemy will not tear me like a lion,
Dragging me away while there is no one to rescue [me].


O Lord my God, if I have done this,
If there is injustice in my hands,

If I have done evil to him who was at peace with me,
Or without cause robbed him who was my enemy,

Let the enemy pursue me and overtake me;
And let him trample my life to the ground
And lay my honor in the dust. Selah.


Arise, O Lord, in Your anger;
Lift up Yourself against the rage of my enemies;
Rise up for me; You have commanded judgment and vindication.

Let the assembly of the nations be gathered around You,
And return on high over them.

The Lord judges the peoples;
Judge me, O Lord, and grant me justice according to my righteousness and according to the integrity within me.

Oh, let the wickedness of the wicked come to an end, but establish the righteous [those in right standing with You];
For the righteous God tries the hearts and minds.
10 
My shield and my defense depend on God,
Who saves the upright in heart.
11 
God is a righteous judge,
And a God who is indignant every day.

12 
If a man does not repent, God will sharpen His sword;
He has strung and bent His [mighty] bow and made it ready.
13 
He has also prepared [other] deadly weapons for Himself;
He makes His arrows fiery shafts [aimed at the unrepentant].
14 
Behold, the [wicked and irreverent] man is pregnant with sin,
And he conceives mischief and gives birth to lies.
15 
He has dug a pit and hollowed it out,
And has fallen into the [very] pit which he made [as a trap].
16 
His mischief will return on his own head,
And his violence will come down on the top of his head [like loose dirt].

17 
I will give thanks to the Lord according to His righteousness and justice,
And I will sing praise to the name of the Lord Most High.

Notas al pie

  1. Psalm 7:1 Meaning uncertain, perhaps a wild, enthusiastic song. The ancient rabbis connected the Hebrew word to another word of similar spelling meaning “inadvertent sin” or “error,” and maintained that God called David to account for what he said in 6:10. He had in essence cursed his enemies, and God supposedly pointed out that Saul was David’s enemy, so David thereby had cursed Saul in violation of Ex 22:28. David pleaded with God to count this a sin of error on his part, and thereafter composed Ps 7. The rabbis also maintained that Cush was a reference to Saul (cf 1 Sam 9:1).

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 7

Psalmul 7

Un şiggaion[a] al lui David, pe care el l-a cântat Domnului din pricina cuvintelor beniamitului Cuş.

Doamne, Dumnezeul meu, în Tine îmi caut scăparea!
    Izbăveşte-mă de toţi prigonitorii mei, scapă-mă,
ca să nu mă sfâşie ca un leu,
    să nu mă rupă în bucăţi fără ca cineva să mă poată scăpa!

Doamne, Dumnezeul meu, dacă am săvârşit aşa ceva,
    dacă este fărădelege pe mâinile mele,
dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine,
    dacă mi-am jefuit duşmanul pe nedrept,
atunci fie ca duşmanul să mă urmărească
    şi să mă ajungă,
să-mi calce viaţa în picioare
    şi să-mi culce slava în ţărână!Sela
Ridică-Te, Doamne, în mânia Ta,
    scoală-Te din pricina furiei duşmanilor mei,
        trezeşte-Te, Dumnezeul Meu, şi porunceşte o judecată!
Adunarea popoarelor să Te înconjoare;
    stăpâneşte asupra ei din înălţime!
        Să judece Domnul noroadele!
Judecă-mă, Doamne, şi pe mine;
    fă-mi după dreptatea şi integritatea mea, o Preaînalte[b]!
Opreşte răutatea celor răi
    şi întăreşte-l pe cel drept,
Tu, Care cercetezi inimile şi rărunchii,
    Dumnezeule drept!

10 Scutul meu este Dumnezeu,
    Mântuitorul celor cu inima cinstită.
11 Dumnezeu este un judecător drept,
    Dumnezeu se înverşunează împotriva celui rău în fiecare zi.
12 Pentru cel care nu se întoarce la Dumnezeu,
    El Îşi ascute sabia,
        Îşi încordează arcul şi-l ţinteşte.
13 Lui[c] îi pregăteşte armele morţii,
    săgeţi aprinse îi pregăteşte.

14 Iată-l pe cel ce naşte răutate,
    zămisleşte necazul
        şi dă naştere înşelăciunii!
15 Sapă o groapă, o adânceşte
    şi cade chiar el în adâncitura pe care a făcut-o.
16 Necazul pe care-l provoacă se întoarce împotriva capului său
    şi violenţa lui se răsfrânge asupra creştetului său.

17 Eu voi aduce mulţumiri Domnului pentru dreptatea Lui
    şi voi cânta laudă Numelui Domnului Preaînalt.

Notas al pie

  1. Psalmii 7:1 Titlu. Termen cu sens nesigur, însemnând probabil un cântec cu un ritm foarte dinamic. Mai apare la începutul psalmului lui Habacuc (Hab. 3:1)
  2. Psalmii 7:8 Sau: integritatea mea, care este în mine, termenul tradus cu Preaînalte putând fi tradus şi cu: peste mine
  3. Psalmii 7:13 Pronumele se poate referi, fie la cel care nu se pocăieşte, fie la arc