Amplified Bible

Psalm 69

A Cry of Distress and Imprecation on Adversaries.

To the Chief Musician; set to [the tune of] “Lilies.” A Psalm of David.

1Save me, O God,
For the waters have threatened my life [they have come up to my neck].

I have sunk in deep mire, where there is no foothold;
I have come into deep waters, where a flood overwhelms me.

I am weary with my crying; my throat is parched;
My eyes fail while I wait [with confident expectation] for my God.

Those who hate me without cause are more than the hairs of my head;
Those who would destroy me are powerful, being my enemies wrongfully;
I am forced to restore what I did not steal.


O God, You know my folly;
My wrongs are not hidden from You.

Do not let those who wait [confidently] for You be [a]ashamed through me, O Lord [b]God of hosts;
Do not let those who seek You [as necessary for life itself] be dishonored through me, O God of Israel,

Because for Your sake I have borne reproach;
Confusion and dishonor have covered my face.

I have become estranged from my brothers
And an alien to my mother’s sons.

For zeal for Your house has consumed me,
And the [mocking] insults of those who insult You have fallen on me.
10 
When I wept and humbled myself with fasting,
It became my reproach.
11 
When I made sackcloth my clothing [as one in mourning],
I became a byword [a mere object of scorn] to them.
12 
They who sit in the [city’s] gate talk about me and mock me,
And I am the song of the drunkards.

13 
But as for me, my prayer is to You, O Lord, at an acceptable and opportune time;
O God, in the greatness of Your favor and in the abundance of Your lovingkindness,
Answer me with truth [that is, the faithfulness of Your salvation].
14 
Rescue me from the mire and do not let me sink;
Let me be rescued from those who hate me and from the deep waters.
15 
Do not let the floodwater overwhelm me,
Nor the deep waters swallow me up,
Nor the pit [of Sheol] shut its mouth over me.

16 
Answer me, O Lord, for Your lovingkindness is sweet and good and comforting;
According to the greatness of Your compassion, turn to me.
17 
Do not hide Your face from Your servant,
For I am in distress; answer me quickly.
18 
Draw near to my soul and redeem it;
Ransom me because of my enemies [so that they do not delight in my distress].
19 
You know my reproach and my shame and my dishonor [how I am insulted];
My adversaries are all before You [each one fully known].

20 
Reproach and insults have broken my heart and I am so sick.
I looked for sympathy, but there was none,
And for comforters, but I found none.
21 
They (self-righteous hypocrites) also gave me gall [poisonous and bitter] for my food,
And for my thirst they gave me vinegar to drink.

22 
May their table [with all its abundance and luxury] become a snare [to them];
And when they are in peace [secure at their sacrificial feasts], may it become a trap.
23 
May their eyes be dimmed so that they cannot see,
And make their loins shake continually [in terror and weakness].
24 
Pour out Your indignation on them,
And let [the fierceness of] Your burning anger overtake them.
25 
May their encampment be desolate;
May no one dwell in their tents.
26 
For they have persecuted him whom You have struck,
And they tell of the pain of those whom You have pierced and wounded.
27 
Add [unforgiven] iniquity to their iniquity [in Your book],
And may they not come into Your [c]righteousness.
28 
May they be blotted out of the book of life [and their lives come to an end]
And may they not be recorded with the righteous (those in right standing with God).

29 
But I am sorrowful and in pain;
May Your salvation, O God, set me [securely] on high.
30 
I will praise the name of God with song
And magnify Him with thanksgiving.
31 
And it will please the Lord better than an ox
Or a young bull with horns and hoofs.
32 
The humble have seen it and are glad;
You who seek God [requiring Him as your greatest need], let your heart revive and live.
33 
For the Lord hears the needy
And does not despise His who are prisoners.

34 
Let heaven and earth praise Him,
The seas and everything that moves in them.
35 
For God will save Zion and rebuild the cities of Judah,
That His servants may remain there and possess it.
36 
The descendants of His servants will inherit it,
And those who love His name will dwell in it.

Notas al pie

  1. Psalm 69:6 I.e. have their expectations in Your goodness be disappointed.
  2. Psalm 69:6 Heb YHWH (Yahweh), usually rendered Lord.
  3. Psalm 69:27 I.e. be justified and acquitted by You.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 69

Psalmul 69

Pentru dirijor. De cântat ca şi „Crinii“. Al lui David.

Dumnezeule, scapă-mă,
    căci mi-au ajuns apele până la gât!
Mă afund în mâl,
    nu mai găsesc loc tare;
intru în adâncurile apei
    şi mă înghit şuvoaiele.
Am obosit strigând,
    mi s-a uscat gâtul;
mi se topesc ochii
    tânjind după Dumnezeul meu.
Cei ce mă urăsc fără motiv
    sunt mai mulţi decât perii capului meu,
mulţi sunt cei ce vor să mă piardă,
    duşmani ai mei fără temei.
Trebuie să dau înapoi
    ce nu am furat.[a]

Dumnezeule, Tu-mi cunoşti nechibzuinţa,
    păcatele mele nu-Ţi sunt ascunse.

Fie ca cei ce nădăjduiesc în Tine să nu se ruşineze din pricina mea,
    Stăpâne, Doamne al Oştirilor,
fie ca cei ce Te caută să nu roşească din pricina mea,
    Dumnezeule al lui Israel!
Din pricina Ta port eu ocara,
    şi dezonoarea mi-a acoperit faţa.
Sunt considerat un străin de către fraţii mei,
    un venetic de către fiii mamei mele,
căci râvna pentru Casa Ta mă mistuie
    şi ocările celor ce Te ocărăsc au căzut peste mine!
10 Când plâng şi postesc,
    ei mă batjocoresc.
11 Când îmbrac sacul de jale,
    ei mă fac de pomină.
12 Cei ce stau la poarta cetăţii mă vorbesc,
    cei ce se îmbată cântă despre mine.

13 Totuşi eu tot Ţie mă voi ruga, Doamne,
    pentru vremea bunăvoinţei Tale.
Dumnezeule, în marea Ta îndurare,
    răspunde-mi cu izbăvirea Ta sigură!
14 Izbăveşte-mă din noroi, să nu mă afund!
    Să fiu izbăvit de cei ce mă urăsc şi de adâncurile apei!
15 Şuvoaiele apelor să nu mă ducă,
    să nu mă înghită adâncul,
        să nu se închidă deasupra-mi gura gropii!
16 Doamne, răspunde-mi, căci îndurarea Ta este atât de bună[b]!
    După mila Ta cea mare, întoarce-Ţi faţa spre mine!
17 Nu-Ţi ascunde faţa de robul Tău, căci sunt în necaz,
    ci răspunde-mi degrabă!
18 Apropie-Te de sufletul meu şi răscumpără-mi-l!
    Din pricina celor ce mă urăsc, scapă-mă!

19 Tu cunoşti ocara mea, ruşinea mea, dezonoarea mea
    şi pe toţi duşmanii mei.
20 Ocara mi-a frânt inima,
    mi-a îmbolnăvit-o.
Tânjesc după compasiune, dar nu este,
    după mângâietori, dar nu-i găsesc.
21 Ci ei îmi pun în mâncare venin,
    iar pentru setea mea îmi dau să beau oţet.

22 Să li se prefacă într-o cursă masa întinsă înaintea lor,
    iar bunăstarea – într-un laţ!
23 Să li se întunece ochii ca să nu mai vadă!
    Fă să li se clatine mereu coapsele !
24 Varsă-Ţi furia peste ei
    şi să-i ajungă mânia Ta aprinsă!
25 Fie-le locuinţa pustiită
    şi nimeni să nu mai locuiască în corturile lor!
26 Şi aceasta pentru că ei urmăresc pe cel lovit de Tine
    şi povestesc suferinţa celor răniţi de Tine.
27 Adaugă alte nelegiuiri la nelegiuirile lor
    şi fă să nu ajungă la dreptatea Ta!
28 Şterge-i din Cartea celor vii
    şi nu-i scrie alături de cei drepţi!

29 Eu însă sunt necăjit şi îndurerat;
    fie ca mântuirea Ta, Dumnezeule, să mă pună la adăpost într-un loc înalt!

30 Atunci voi lăuda prin cântec Numele lui Dumnezeu
    şi-L voi mări prin mulţumiri!
31 Acest lucru va fi mai plăcut Domnului decât un bou
    sau un viţel cu coarne şi copite.
32 Cei necăjiţi vor vedea şi se vor bucura.
    Trăiască inima voastră, a celor ce căutaţi pe Dumnezeu,
33 căci Domnul ascultă pe cei sărmani
    şi nu-i dispreţuieşte pe cei luaţi captivi dintre ai Lui!

34 Să-L laude cerul şi pământul,
    mările şi tot ce mişună prin ele,
35 căci Dumnezeu va mântui Sionul
    şi va construi cetăţile lui Iuda!
Ei vor locui acolo şi le vor moşteni;
36     urmaşii robilor Săi le vor moşteni
        şi cei ce iubesc Numele Lui vor locui acolo.

Notas al pie

  1. Psalmii 69:4 Sau, sub forma unei zicale: Trebuie dat înapoi / ceea ce nu am furat?
  2. Psalmii 69:16 Sau: plăcută