Amplified Bible

Psalm 66

Praise for God’s Mighty Deeds and for His Answer to Prayer.

To the Chief Musician. A Song. A Psalm.

1Shout joyfully to God, all the earth;

Sing of the honor and glory and magnificence of His name;
Make His praise glorious.

Say to God, “How awesome and fearfully glorious are Your works!
Because of the greatness of Your power Your enemies will pretend to be obedient to You.

“All the earth will [bow down to] worship You [in submissive wonder],
And will sing praises to You;
They will praise Your name in song.” Selah.


Come and see the works of God,
He is awesome in His deeds toward the children of men.

He turned the sea into dry land;
They crossed through the river on foot;
There we rejoiced in Him.

Who rules by His might forever,
His eyes keep watch on the nations;
Do not let the rebellious exalt themselves. Selah.


Bless our God, O peoples,
And make the sound of His praise be heard abroad,

Who keeps us among the living,
And does not allow our feet to slip or stumble.
10 
For You have tested us, O God;
You have refined us as silver is refined.
11 
You brought us into the net;
You laid a heavy burden [of servitude] on [a]us.
12 
You made men (charioteers) [b]ride over our heads [in defeat];
We went through fire and through water,
Yet You brought us out into a [broad] place of abundance [to be refreshed].
13 
I shall come into Your house with burnt offerings;
I shall pay You my vows,
14 
Which my lips uttered
And my mouth spoke as a promise when I was in distress.
15 
I shall offer to You burnt offerings of fat lambs,
With the [sweet] smoke of rams;
I will offer bulls with male goats. Selah.

16 
Come and hear, all who fear God [and worship Him with awe-inspired reverence and obedience],
And I will tell what He has done for me.
17 
I cried aloud to Him;
He was highly praised with my tongue.
18 
If I regard sin and baseness in my heart [that is, if I know it is there and do nothing about it],
The Lord will not hear [me];
19 
But certainly God has heard [me];
He has given heed to the voice of my prayer.
20 
Blessed be God,
Who has not turned away my prayer
Nor His lovingkindness from me.

Notas al pie

  1. Psalm 66:11 Lit upon our loins.
  2. Psalm 66:12 The ancient rabbis understood this as times of captivity for Israel.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 66:1-20

Psalmul 66

Pentru dirijor. O cântare. Un psalm.

1Strigați de bucurie către Dumnezeu, toți locuitorii pământului1 Lit.: tot pământul.!

2Cântați spre lauda slavei Numelui Său!

Faceți glorioasă cântarea Lui de laudă!

3Spuneți‑I lui Dumnezeu: „Cât de temut sunt lucrările Tale!“

Tăria Ta este atât de mare,

încât dușmanii Tăi dau înapoi în fața Ta.

4Tot pământul să Ți se închine

și să cânte spre lauda Ta,

să cânte spre lauda Numelui Tău! Selah

5Veniți și vedeți lucrările lui Dumnezeu,

înfăptuirile de temut pentru fiii omului.

6El a schimbat marea în uscat;

ei au traversat râul cu piciorul!

Acolo noi ne‑am bucurat în El!

7El stăpânește cu puterea Sa pe vecie;

ochii Săi supraveghează neamurile.

Fie ca răzvrătiții să nu se mai înalțe pe ei înșiși! Selah

8Popoare, binecuvântați‑L pe Dumnezeul nostru,

dați glas laudei Sale!

9El ne așază sufletul printre cei vii

și nu lasă să ni se clatine piciorul.

10Dumnezeule, Tu ne cercetezi

și ne purifici precum se purifică argintul.

11Ne‑ai făcut să intrăm în laț,

ne‑ai pus o povară pe coapse.

12Ai îngăduit omului să călărească pe capetele noastre;

am trecut prin foc și prin apă,

dar apoi ne‑ai condus spre abundență.

13De aceea voi veni la Casa Ta cu arderi‑de‑tot;

îmi voi împlini față de Tine jurămintele

14pe care buzele mele le‑au promis

și pe care gura mea le‑a spus când eram în necaz.

15Îți voi aduce, ca arderi‑de‑tot, animale îngrășate

alături de fumul berbecilor;

voi aduce tauri și țapi. Selah

16Veniți și ascultați, voi, toți cei ce vă temeți de Dumnezeu,

și vă voi povesti ce a făcut El pentru mine!

17Către El a strigat gura mea

și proslăvirea Lui a fost pe limba mea.

18Dacă aș fi văzut nelegiuire în inima mea,

nu m‑ar fi ascultat Stăpânul.

19Dar Dumnezeu cu‑adevărat m‑a ascultat,

a luat aminte la glasul rugăciunii mele.

20Binecuvântat să fie Dumnezeu

Care nu mi‑a respins rugăciunea

și nici nu Și‑a ascuns îndurarea față de mine!