Amplified Bible

Psalm 66

Praise for God’s Mighty Deeds and for His Answer to Prayer.

To the Chief Musician. A Song. A Psalm.

1Shout joyfully to God, all the earth;

Sing of the honor and glory and magnificence of His name;
Make His praise glorious.

Say to God, “How awesome and fearfully glorious are Your works!
Because of the greatness of Your power Your enemies will pretend to be obedient to You.

“All the earth will [bow down to] worship You [in submissive wonder],
And will sing praises to You;
They will praise Your name in song.” Selah.


Come and see the works of God,
He is awesome in His deeds toward the children of men.

He turned the sea into dry land;
They crossed through the river on foot;
There we rejoiced in Him.

Who rules by His might forever,
His eyes keep watch on the nations;
Do not let the rebellious exalt themselves. Selah.


Bless our God, O peoples,
And make the sound of His praise be heard abroad,

Who keeps us among the living,
And does not allow our feet to slip or stumble.
10 
For You have tested us, O God;
You have refined us as silver is refined.
11 
You brought us into the net;
You laid a heavy burden [of servitude] on [a]us.
12 
You made men (charioteers) [b]ride over our heads [in defeat];
We went through fire and through water,
Yet You brought us out into a [broad] place of abundance [to be refreshed].
13 
I shall come into Your house with burnt offerings;
I shall pay You my vows,
14 
Which my lips uttered
And my mouth spoke as a promise when I was in distress.
15 
I shall offer to You burnt offerings of fat lambs,
With the [sweet] smoke of rams;
I will offer bulls with male goats. Selah.

16 
Come and hear, all who fear God [and worship Him with awe-inspired reverence and obedience],
And I will tell what He has done for me.
17 
I cried aloud to Him;
He was highly praised with my tongue.
18 
If I regard sin and baseness in my heart [that is, if I know it is there and do nothing about it],
The Lord will not hear [me];
19 
But certainly God has heard [me];
He has given heed to the voice of my prayer.
20 
Blessed be God,
Who has not turned away my prayer
Nor His lovingkindness from me.

Notas al pie

  1. Psalm 66:11 Lit upon our loins.
  2. Psalm 66:12 The ancient rabbis understood this as times of captivity for Israel.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 66

Psalmul 66

Pentru dirijor. Un cântec. Un psalm.

Strigaţi de bucurie către Dumnezeu, toţi locuitorii pământului[a]!
    Cântaţi slava Numelui Său,
        măriţi slava Lui prin laudele voastre!
Spuneţi-I lui Dumnezeu: „Cât de înfricoşătoare sunt lucrările Tale!“
    Tăria Ta este atât de mare, încât duşmanii Tăi dau înapoi în faţa Ta.
Tot pământul să Ţi se închine
    şi să-Ţi cânte,
        să-Ţi cânte Numele!Sela
Veniţi şi vedeţi faptele lui Dumnezeu,
    înfăptuirile înfricoşătoare pentru fiii oamenilor.
El a schimbat marea în uscat
    de au traversat râul cu piciorul!
        Deci să ne bucurăm în El!
El stăpâneşte cu puterea Sa pe vecie,
    ochii Săi supraveghează neamurile:
        fie ca răzvrătiţii să nu se mai ridice împotriva Lui!Sela
Popoare, binecuvântaţi-L pe Dumnezeul nostru,
    daţi glas laudei Sale!
El ne aşază sufletul printre cei vii
    şi nu lasă să ni se clatine piciorul.
10 Dumnezeule, Tu ne încerci
    şi ne purifici precum se purifică argintul.
11 Ne-ai făcut să intrăm în mreajă,
    ne-ai pus poveri pe spate.
12 Ai îngăduit omului să călărească pe capetele noastre;
    am trecut prin foc şi prin apă,
        dar apoi ne-ai condus spre îndestulare.

13 De aceea voi veni la Casa Ta cu arderi de tot,
    şi-mi voi împlini jurămintele,
14 jurăminte pe care buzele mele le-au promis
    şi pe care gura mea le-a rostit când eram în necaz.
15 Îţi voi aduce animale îngrăşate ca arderi de tot
    şi o ofrandă de berbeci;
        voi aduce viţei şi ţapi.Sela
16 Veniţi şi ascultaţi, voi, toţi cei ce vă temeţi de Dumnezeu,
    şi vă voi povesti ce a făcut El pentru mine!
17 Către El a strigat gura mea
    şi lauda Lui a fost pe limba mea.
18 Dacă aş fi văzut răutate în inima mea,
    nu m-ar fi ascultat Stăpânul.
19 Dar Dumnezeu m-a ascultat, într-adevăr,
    a luat aminte la glasul rugăciunii mele.
20 Binecuvântat să fie Dumnezeu
    Care nu mi-a respins rugăciunea
        şi nici nu Şi-a ascuns îndurarea faţă de mine!

Notas al pie

  1. Psalmii 66:1 Lit.: întregul pământ