Amplified Bible

Psalm 66

Praise for God’s Mighty Deeds and for His Answer to Prayer.

To the Chief Musician. A Song. A Psalm.

1Shout joyfully to God, all the earth;

Sing of the honor and glory and magnificence of His name;
Make His praise glorious.

Say to God, “How awesome and fearfully glorious are Your works!
Because of the greatness of Your power Your enemies will pretend to be obedient to You.

“All the earth will [bow down to] worship You [in submissive wonder],
And will sing praises to You;
They will praise Your name in song.” Selah.


Come and see the works of God,
He is awesome in His deeds toward the children of men.

He turned the sea into dry land;
They crossed through the river on foot;
There we rejoiced in Him.

Who rules by His might forever,
His eyes keep watch on the nations;
Do not let the rebellious exalt themselves. Selah.


Bless our God, O peoples,
And make the sound of His praise be heard abroad,

Who keeps us among the living,
And does not allow our feet to slip or stumble.
10 
For You have tested us, O God;
You have refined us as silver is refined.
11 
You brought us into the net;
You laid a heavy burden [of servitude] on [a]us.
12 
You made men (charioteers) [b]ride over our heads [in defeat];
We went through fire and through water,
Yet You brought us out into a [broad] place of abundance [to be refreshed].
13 
I shall come into Your house with burnt offerings;
I shall pay You my vows,
14 
Which my lips uttered
And my mouth spoke as a promise when I was in distress.
15 
I shall offer to You burnt offerings of fat lambs,
With the [sweet] smoke of rams;
I will offer bulls with male goats. Selah.

16 
Come and hear, all who fear God [and worship Him with awe-inspired reverence and obedience],
And I will tell what He has done for me.
17 
I cried aloud to Him;
He was highly praised with my tongue.
18 
If I regard sin and baseness in my heart [that is, if I know it is there and do nothing about it],
The Lord will not hear [me];
19 
But certainly God has heard [me];
He has given heed to the voice of my prayer.
20 
Blessed be God,
Who has not turned away my prayer
Nor His lovingkindness from me.

Notas al pie

  1. Psalm 66:11 Lit upon our loins.
  2. Psalm 66:12 The ancient rabbis understood this as times of captivity for Israel.

Het Boek

Psalmen 66:1-20

1Een psalm, een lied voor de koordirigent.

Laat de hele aarde God lof toezingen.

2Zing psalmen over de grote heerlijkheid van zijn naam.

Breng Hem de eer en de lof toe.

3Zeg maar tegen God: alles wat U doet,

is beroemd door uw macht en grootheid.

Daarom doen zelfs uw vijanden of zij U eren.

4Laat de hele aarde U aanbidden.

Laat zij psalmen zingen

ter ere van U en uw heilige naam.

5Kom maar en kijk naar wat God allemaal doet,

groot is zijn reputatie om wat Hij voor de mensen doet.

6Hij maakte land droog door de zee te laten opdrogen,

het volk ging te voet dwars door de rivier.

7Daar aanbaden wij Hem

die in eeuwigheid regeert door zijn grote kracht.

Laat niemand tegen Hem in opstand komen.

8Volken, prijs onze God,

zing luid uw lofliederen tot zijn eer.

9Hij gaf ons het leven weer

en verhinderde dat wij vielen.

10U hebt ons beproefd, o God,

ons gezuiverd zoals men zilver zuivert.

11U hebt ons in een net laten vangen

en ons een zware last te dragen gegeven.

12Er reden mensen over onze hoofden

en wij gingen door water en vuur,

maar U hebt ons naar een land met overvloed gebracht.

13Ik zal mijn brandoffers in de tempel brengen,

ik kom mijn geloften na

14die ik U gedaan heb.

Ik deed U die geloften

toen ik in grote moeilijkheden verkeerde.

15Ik breng U brandoffers van jonge, vetgemeste kalveren,

de geur van rammen stijgt naar U omhoog.

Ik offer U runderen en geiten tegelijk.

16Kom en luister!

Ik wil ieder die ontzag voor God heeft,

vertellen wat Hij allemaal voor mij heeft gedaan.

17Nog maar net had ik Hem aangeroepen,

of Hij gaf mij al een loflied in de mond.

18Als mijn motieven onzuiver waren geweest,

zou de Here echt niet hebben geluisterd.

19Maar God heeft wel degelijk geluisterd:

Hij heeft mijn luide smeekbeden verhoord.

20Ik prijs God omdat Hij mijn gebed aannam.

Hij wees mij niet af

en heeft mij ook zijn liefdevolle goedheid niet onthouden.