Amplified Bible

Psalm 65

God’s Abundant Favor to Earth and Man.

To the Chief Musician. A Psalm of David. A Song.

1To You belongs silence [the submissive wonder of reverence], and [it bursts into] praise in Zion, O God;
And to You the vow shall be performed.

O You who hear prayer,
To You all mankind comes.

Wickedness and guilt prevail against me;
Yet as for our transgressions,
You forgive them [removing them from Your sight].

Blessed is the one whom You choose and bring near
To dwell in Your courts.
We will be filled with the goodness of Your house,
Your holy temple.


By awesome and wondrous things You answer us in righteousness, O God of our salvation,
You who are the trust and hope of all the ends of the earth and of the farthest sea;

Who creates the mountains by His strength,
Being clothed with power,

Who stills the roaring of the seas,
The roaring of their waves,
And the tumult of the peoples,

So they who dwell at the ends of the earth stand in awe of Your signs [the evidence of Your presence].
You make the dawn and the sunset shout for joy.


You visit the earth and make it overflow [with water];
You greatly enrich it;
The stream of God is full of water;
You provide their grain, when You have prepared the earth.
10 
You water its furrows abundantly,
You smooth its ridges;
You soften it with showers,
You bless its growth.
11 
You crown the year with Your bounty,
And Your paths overflow.
12 
The pastures of the wilderness drip [with dew],
And the hills are encircled with joy.
13 
The meadows are clothed with flocks
And the valleys are covered with grain;
They shout for joy and they sing.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 65

Psalmul 65

Pentru dirijor. Un psalm al lui David. Un cântec.

Dumnezeule, pe Tine Te aşteaptă lauda[a] în Sion;
    faţă de Tine vor fi împlinite jurămintele.
Tu asculţi rugăciunea;
    de aceea toţi oamenii vor veni la Tine.
Poverile fărădelegilor noastre sunt mai puternice decât noi,
    dar Tu faci ispăşire pentru nelegiuirile noastre.
Ferice de cel pe care-l alegi,
    pe care-l apropii să locuiască în curţile Tale!
Ne vom sătura de lucrurile bune ale Casei Tale,
    ale Templului Tău cel sfânt.

Tu ne răspunzi prin faptele grozave ale dreptăţii,
    Dumnezeul mântuirii noastre,
Nădejdea tuturor marginilor pământului
    şi ale mărilor îndepărtate,
Cel ce ai aşezat munţii prin puterea Ta,
    fiind încins cu tărie,
Cel ce potoleşti vuietul mărilor,
    vuietul talazurilor lor şi tumultul noroadelor.
Locuitorii de la marginile pământului se tem din pricina minunilor Tale!
    Tu faci să răsune de bucurie locurile de unde se ivesc dimineaţa şi seara.

Tu cercetezi pământul, îi dai belşug,
    îl îmbogăţeşti cu multe lucruri.
Râurile lui Dumnezeu sunt pline de apă
    ca să dai oamenilor grâne. Iată cum pregăteşti pământul:[b]
10 îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării,
    îl înmoi cu ploile repezi şi îi binecuvântezi răsadul.
11 Încununezi anul cu bunătăţile Tale,
    în urma Ta musteşte belşugul;[c]
12 mustesc, de asemenea, şi păşunile din pustie,
    iar dealurile se încing cu veselie.
13 Păşunile se îmbracă cu turme,
    văile se acoperă de grâne;
        toate strigă de bucurie şi cântă.

Notas al pie

  1. Psalmii 65:1 Sau: Dumnezeule, pentru Tine, tăcere, laudă
  2. Psalmii 65:9 Sau: grâne, căci aşa ai hotărât Tu
  3. Psalmii 65:11 Sau: din carele Tale se prelinge belşugul