Amplified Bible

Psalm 60

Lament over Defeat in Battle, and Prayer for Help.

To the Chief Musician; set to [the tune of] “The Lily of the Testimony.” A Mikhtam of David [intended to record memorable thoughts and] to teach; when he struggled with the Arameans of Mesopotamia and the Arameans of Zobah, and when Joab returned and struck twelve thousand Edomites in the Valley of Salt.

1O God, You have rejected us and cast us off. You have broken [down our defenses and scattered] us;
You have been angry; O restore us and turn again to us.

You have made the land quake, You have split it open;
Heal its rifts, for it shakes and totters.

You have made Your people experience hardship;
You have given us wine to drink that makes us stagger and fall.

You have set up a banner for those who fear You [with awe-inspired reverence and submissive wonder—a banner to shield them from attack],
A banner that may be displayed because of the truth. Selah.

That Your beloved ones may be rescued,
Save with Your right hand and answer us.


God has spoken in His holiness [in His promises]:
“I will rejoice, I will divide [the land of] Shechem and measure out the Valley of Succoth [west to east].

“Gilead is Mine, and Manasseh is Mine;
Ephraim is My helmet;
Judah is My scepter.

“Moab is My [a]washbowl;
Over Edom I shall throw My shoe [in triumph];
Over Philistia I raise the shout [of victory].”


Who will bring me into the besieged city [of Petra]?
Who will lead me to Edom?
10 
Have You not rejected us, O God?
And will You not go out with our armies?
11 
Give us help against the enemy,
For the help of man is worthless (ineffectual, without purpose).
12 
Through God we will have victory,
For He will trample down our enemies.

Notas al pie

  1. Psalm 60:8 I.e. the household pot used for washing the feet.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 60

Psalmul 60

Pentru dirijor. De cântat ca şi „Crinii mărturiei“. Un mihtam[a] al lui David pentru învăţătură, compus pe vremea când s-a războit cu arameii din Aram-Naharayim[b] şi cu arameii din Ţoba[c] şi cu ocazia întoarcerii lui Ioab de la înfrângerea a doisprezece mii de edomiţi în Valea Sării.

Dumnezeule, ne-ai respins, te-ai dezlănţuit împotriva noastră,
    te-ai mâniat! Acum, întoarce-Te la noi!
Ai zguduit ţara şi ai despicat-o.
    Vindecă-i fisurile, căci se cutremură!
Ai făcut ca poporul Tău să vadă vremuri grele;
    ne-ai dat să bem vin, ca să ne clătinăm.

Pentru cei ce se tem de Tine însă
    ai ridicat un steag, sub care să se strângă[d] împotriva arcului[e].Sela
Pentru ca preaiubiţii Tăi să fie salvaţi,
    dă izbăvire prin dreapta Ta şi răspunde-ne!
Dumnezeu a vorbit în sfinţenia Sa[f]:
    „Voi triumfa, voi împărţi Şehemul
        şi voi măsura valea Sucot.
Al Meu este Ghiladul, al Meu este şi Manase;
    Efraim este coiful Meu,
        iar Iuda – sceptrul Meu.
Moab este vasul în care Mă spăl.
    Deasupra Edomului Îmi arunc încălţările,
        iar strigătele Mele de triumf se aud peste Filistia.“

Cine mă va conduce în cetatea fortificată?
    Cine mă va călăuzi până în Edom?
10 Oare nu ne-ai respins, Dumnezeule?
    Căci Tu, Dumnezeule, nu mai ieşi cu oştirile noastre.
11 Dă-ne ajutor împotriva duşmanului,
    căci zadarnic este sprijinul dat de om!
12 Cu Dumnezeu vom creşte în putere
    şi El îi va călca în picioare pe duşmanii noştri!

Notas al pie

  1. Psalmii 60:1 Titlu. Vezi Ps. 16
  2. Psalmii 60:1 Titlu. Sau: Aram al celor două râuri, localizat în NV Mesopotamiei
  3. Psalmii 60:1 Titlu. Teritoriul din centrul Siriei de astăzi.
  4. Psalmii 60:4 O imagine luată de pe câmpul de luptă, o imagine a regrupării trupelor împrăştiate pentru a putea respinge atacul
  5. Psalmii 60:4 Sau: de dragul adevărului; qoşet (aram.: arc) – qoşt (adevăr)
  6. Psalmii 60:6 Sau: din Lăcaşul Său