Amplified Bible

Psalm 58

Prayer for the Punishment of the Wicked.

To the Chief Musician; set to [the tune of] “Do Not Destroy.” A Mikhtam of David. [A record of memorable thoughts of David].

1Do you indeed speak righteousness, O gods (heavenly beings)?
Do you judge fairly, O sons of men?

No, in your heart you devise wrongdoing;
On earth you deal out the violence of your hands.

The wicked are estranged from the womb;
These go astray from birth, speaking lies [even twisted partial truths].

Their poison is like the venom of a serpent;
They are like the deaf horned viper that stops up its ear,

So that it does not listen to the voice of charmers,
Or of the skillful enchanter casting [cunning] spells.


O God, break their teeth in their mouth;
Break out the fangs of the young lions, O Lord.

Let them flow away like water that runs off;
When he aims his arrows, let them be as headless shafts.

Let them be as a snail which melts away (secretes slime) as it goes along,
Like the miscarriage of a woman which never sees the sun.

Before your cooking pots can feel the fire of thorns [burning under them as fuel],
He will sweep them away with a whirlwind, the green and the burning ones alike.

10 
The [unyieldingly] righteous will rejoice when he sees the vengeance [of God];
He will wash his feet in the blood of the wicked.
11 
Men will say, “Surely there is a reward for the righteous;
Surely there is a God who judges on the earth.”

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 58

Psalmul 58

Pentru dirijor. De cântat ca şi „Nu nimici!“. Al lui David. Un mihtam[a].

Oare într-adevăr rostiţi voi ceea ce este drept, conducătorilor[b]?
    Oare cu nepărtinire judecaţi voi, fii ai oamenilor?[c]
Dimpotrivă, în inimă puneţi la cale nelegiuiri,
    iar cu mâinile împărţiţi violenţa în ţară.
Cei răi se înstrăinează încă din pântece,
    cei ce rostesc minciuni se rătăcesc încă de la naştere.
Veninul lor este ca veninul şarpelui,
    ca al cobrei surde care şi-a închis urechea,
care nu aude glasul vrăjitorilor,
    oricât de iscusite ar fi descântecele fachirului.

Dumnezeule, zdrobeşte-le dinţii din gură!
    Doamne, scoate colţii acestor lei!
Fie să se scurgă precum apa care trece!
    Când întind arcul, fie-le săgeţile oarbe!
Să fie ca melcul care se topeşte mergând,
    ca stârpitura care nu a văzut soarele!

Înainte ca oalele voastre să simtă focul de spini, verzi sau uscaţi,
    El îl va spulbera pe cel rău![d]
10 Cel drept se va bucura când se va vedea răzbunat,
    când îşi va spăla picioarele în sângele celui rău.
11 Atunci oamenii vor zice: „Cu siguranţă cel drept este răsplătit!
    Există un Dumnezeu Care judecă pământul!“

Notas al pie

  1. Psalmii 58:1 Titlu. Vezi Ps. 16
  2. Psalmii 58:1 Ebr.: elem, care poate însemna tăcere; de aici: Oare într-adevăr rostiţi ce este drept, atunci când tăceţi?, în ideea că cei desemnaţi pentru a face judecată tac atunci când ar trebui să facă dreptate; sau acest termen este o scriere defectivă a lui elim (lit.: berbeci, termen folosit metaforic pentru conducători)
  3. Psalmii 58:1 Sau: judecaţi pe fiii oamenilor
  4. Psalmii 58:9 Sensul ebraic al versetului este nesigur