Amplified Bible

Psalm 57

Prayer for Rescue from Persecutors.

To the Chief Musician; set to [the tune of] “Do Not Destroy.” A Mikhtam of David. [A record of memorable thoughts of David] when he fled from Saul in the cave.

1Be gracious to me, O God, be gracious and merciful to me,
For my soul finds shelter and safety in You,
And in the shadow of Your wings I will take refuge and be confidently secure
Until destruction passes by.

I will cry to God Most High,
Who accomplishes all things on my behalf [for He completes my purpose in His plan].

He will send from heaven and save me;
He calls to account him who tramples me down. Selah.
God will send out His lovingkindness and His truth.


My life is among lions;
I must lie among those who breathe out fire—
The sons of men whose teeth are spears and arrows,
And their tongue a sharp sword.

Be exalted above the heavens, O God;
Let Your glory and majesty be over all the earth.

They [a]set a net for my steps;
My very life was bowed down.
They dug a pit before me;
Into the midst of it they themselves have fallen. Selah.


My heart is steadfast, O God, my heart is steadfast and confident!
I will sing, yes, I will sing praises [to You]!

Awake, my glory!
Awake, harp and lyre!
I will awaken the dawn.

I will praise and give thanks to You, O Lord, among the people;
I will sing praises to You among the nations.
10 
For Your faithfulness and lovingkindness are great, reaching to the heavens,
And Your truth to the clouds.
11 
Be exalted above the heavens, O God;
Let Your glory and majesty be over all the earth.

Notas al pie

  1. Psalm 57:6 Or spread.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 57

Psalm 57

Bön om hjälp, tacksägelse

(Ps 108:2-6)

1För körledaren, ”Fördärva inte”. Miktam,[a] av David, när han på sin flykt från Saul var i grottan.

2Var nådig, Gud, var nådig mot mig!

För till dig tar jag min tillflykt,

under dina vingars skugga tar jag min tillflykt

tills faran är över.

3Jag vill ropa till Gud, den Högste,

till Gud, som gör allt för mig.[b]

4Han sänder sin hjälp från himlen och räddar mig.

Han tillrättavisar mina förföljare. Séla

Gud sänder sin nåd och trofasthet.

5Jag befinner mig bland lejonen,

jag ligger bland dem som sprutar ut eld,

människor vilkas tänder är spjut och pilar

och vilkas tungor är skarpa svärd.

6Gud, du är upphöjd över himlen!

Visa din höghet över hela jorden!

7De lägger ut nät för mina fötter,

och jag böjs ner.

De gräver en grop där jag ska gå,

men de faller själva ner i den. Séla

8Mitt hjärta är orubbligt, Gud,

mitt hjärta är orubbligt.

Jag vill sjunga och spela.

9Vakna upp, min ära[c]!

Vakna upp, harpa och lyra!

Jag vill väcka morgonrodnaden.

10Herre, jag vill prisa dig bland folken,

inför alla människor vill jag sjunga lovsång till dig.

11Din nåd är stor,

ända upp till himlen når den,

din trofasthet upp till skyarna.

12Gud, du är upphöjd över himlen!

Visa din höghet över hela jorden!

Notas al pie

  1. 57:1 Fördärva inte kan antas ha varit en känd sång. Betydelsen av miktamär okänd.
  2. 57:3 Grundtextens innebörd är osäker i versens senare del.
  3. 57:9 Ordagrant: ja, min ära. Det hebreiska ordet syftar på någonting tungt, högt, magnifikt, vördnadsväckande och kan här kanske också tolkas som helhjärtenhet: Jag vill sjunga och spela av hela min själ/av hela mitt hjärta.