Amplified Bible

Psalm 57

Prayer for Rescue from Persecutors.

To the Chief Musician; set to [the tune of] “Do Not Destroy.” A Mikhtam of David. [A record of memorable thoughts of David] when he fled from Saul in the cave.

1Be gracious to me, O God, be gracious and merciful to me,
For my soul finds shelter and safety in You,
And in the shadow of Your wings I will take refuge and be confidently secure
Until destruction passes by.

I will cry to God Most High,
Who accomplishes all things on my behalf [for He completes my purpose in His plan].

He will send from heaven and save me;
He calls to account him who tramples me down. Selah.
God will send out His lovingkindness and His truth.


My life is among lions;
I must lie among those who breathe out fire—
The sons of men whose teeth are spears and arrows,
And their tongue a sharp sword.

Be exalted above the heavens, O God;
Let Your glory and majesty be over all the earth.

They [a]set a net for my steps;
My very life was bowed down.
They dug a pit before me;
Into the midst of it they themselves have fallen. Selah.


My heart is steadfast, O God, my heart is steadfast and confident!
I will sing, yes, I will sing praises [to You]!

Awake, my glory!
Awake, harp and lyre!
I will awaken the dawn.

I will praise and give thanks to You, O Lord, among the people;
I will sing praises to You among the nations.
10 
For Your faithfulness and lovingkindness are great, reaching to the heavens,
And Your truth to the clouds.
11 
Be exalted above the heavens, O God;
Let Your glory and majesty be over all the earth.

Notas al pie

  1. Psalm 57:6 Or spread.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 57

Psalmul 57

Pentru dirijor. De cântat ca şi „Nu nimici!“. Al lui David. Un mihtam[a] compus pe vremea când acesta se refugiase în peşteră, fugind de Saul.

Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine,
    căci la Tine îmi caut scăparea!
La umbra aripilor Tale caut adăpost
    până când trece necazul.

Strig către Dumnezeul Preaînalt,
    către Dumnezeul Care mă răzbună.
El trimite poruncă din cer şi mă mântuieşte;
    îl face de ruşine pe prigonitorul meu!Sela
Dumnezeu Îşi trimite îndurarea şi credincioşia.

Sunt în mijlocul leilor;
    mă culc printre cei ce devorează,
oameni ai căror dinţi sunt suliţe şi săgeţi
    şi a căror limbă este o sabie tăioasă.

Fii înălţat[b], Dumnezeule, mai presus de ceruri!
    Fie slava Ta peste întreg pământul!

Ei întinseseră un laţ paşilor mei,
    – sufletul îmi era încovoiat de durere –,
îmi săpaseră o groapă,
    dar au căzut ei înşişi în ea.Sela
Inima mea este pregătită, Dumnezeule,
    inima mea este pregătită!
        Voi cânta şi voi suna din instrumentele mele.
Trezeşte-te, suflet al meu[c]!
    Treziţi-vă, harfă şi liră!
        Voi trezi zorii[d]!

Stăpâne, Te voi lăuda printre popoare,
    Îţi voi cânta printre neamuri!
10 Căci îndurarea Ta este mare, ajunge până la ceruri,
    iar credincioşia Ta – până la nori.

11 Fii înălţat, Dumnezeule, mai presus de ceruri!
    Fie slava Ta peste întreg pământul!

Notas al pie

  1. Psalmii 57:1 Titlu. Vezi Ps. 16
  2. Psalmii 57:5 Sau: Înalţă-Te
  3. Psalmii 57:8 Lit.: slava mea
  4. Psalmii 57:8 TM; LXX: Mă voi trezi în zori