Amplified Bible

Psalm 55

Prayer for the Destruction of the Treacherous.

To the Chief Musician; with stringed instruments. A skillful song, or a didactic or reflective poem, of David.

1Listen to my prayer, O God,
And do not hide Yourself from my plea.

Listen to me and answer me;
I am restless and distraught in my complaint and distracted

Because of the voice of the enemy,
Because of the pressure of the wicked;
For they bring down trouble on me,
And in anger they persecute me.


My heart is in anguish within me,
And the terrors of death have fallen upon me.

Fear and trembling have come upon me;
Horror has overwhelmed me.

And I say, “Oh, that I had wings like a dove!
I would fly away and be at rest.

“I would wander far away,
I would lodge in the [peace of the] wilderness. Selah.

“I would hurry to my refuge [my tranquil shelter far away]
From the stormy wind and from the tempest.”


[a]Confuse [my enemies], O Lord, divide their tongues [destroying their schemes],
For I have seen violence and strife in the city.
10 
Day and night they go around her walls;
Wickedness and mischief are in her midst.
11 
Destruction is within her;
Oppression and deceit do not depart from her streets and market places.

12 
For it is not an enemy who taunts me—
Then I could bear it;
Nor is it one who has hated me who insolently exalts himself against me—
Then I could hide from him.
13 
But it is you, a man my equal and my counsel,
My companion and my familiar friend;
14 
We who had sweet [b]fellowship together,
Who walked to the house of God in company.
15 
Let death come deceitfully upon them;
Let them go down alive to Sheol (the nether world, the place of the dead),
For evil [of every kind] is in their dwelling and in their hearts, in their midst.

16 
As for me, I shall call upon God,
And the Lord will save me.
17 
Evening and morning and at noon I will complain and murmur,
And He will hear my voice.
18 
He has redeemed my life in peace from the battle that was against me,
For there were many against me.
19 
God will hear and humble them,
Even He who [c]sits enthroned from old— Selah.
Because in them there has been no change [of heart],
And they do not fear God [at all].
20 
He [my companion] has put out his hands against those who were at peace with him;
He has [d]broken his covenant [of friendship and loyalty].
21 
The words of his mouth were smoother than butter,
But his heart was hostile;
His words were softer than oil,
Yet they were drawn swords.

22 
Cast your burden on the Lord [release it] and He will sustain and uphold you;
He will never allow the righteous to be shaken (slip, fall, fail).
23 
But You, O God, will bring down the wicked to the pit of destruction;
Men of blood and treachery will not live out half their days.
But I will [boldly and unwaveringly] trust in You.

Notas al pie

  1. Psalm 55:9 Lit swallow up.
  2. Psalm 55:14 Lit counsel; or intimacy.
  3. Psalm 55:19 Or abides.
  4. Psalm 55:20 Lit profaned.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 55

Psalmul 55

Pentru dirijor. De cântat cu instrumente cu corzi. Un maschil[a] al lui David.

Dumnezeule, ia aminte la rugăciunea mea
    şi nu trece cu vederea cererea mea!
Ascultă-mă şi răspunde-mi!
    Îmi arăt neliniştea în plângerea mea
        şi sunt tulburat
din pricina vociferării duşmanului,
    la vederea presiunii impuse de cel rău;
căci ei fac să cadă necazul peste mine
    şi mi se împotrivesc cu furie.

Îmi tremură inima înăuntrul meu,
    spaimele morţii au căzut peste mine.
Frică şi cutremur au venit peste mine,
    m-a acoperit teroarea.
Zic atunci: „Cine-mi va da aripi ca ale porumbelului,
    ca să zbor şi să mă ascund?“
Da, aş fugi departe de tot,
    m-aş refugia în pustie.Sela
M-aş grăbi să-mi găsesc refugiu,
    în faţa vântului năprasnic.

Stăpâne, pune-i în încurcătură, încâlceşte-le limbile,
    căci numai violenţă şi ceartă văd în cetate!
10 Zi şi noapte ei dau târcoale
    zidurilor ei;
răutatea şi abuzurile se află în mijlocul ei.
11     Dezastrul este în mijlocul ei,
iar asuprirea şi înşelăciunea
    nu-i părăsesc străzile.

12 Nu un duşman mă batjocoreşte,
    căci atunci aş îndura!
Nu cel ce mă urăşte se ridică împotriva mea,
    căci m-aş ascunde de el!
13 Ci tu, un om ca şi mine,
    prietenul meu, apropiatul meu,
14 cel cu care am avut părtăşie dulce
    când am mers cu mulţimea la Casa lui Dumnezeu!
15 Moartea să-i ia prin surprindere,
    să se pogoare de vii în Locuinţa Morţilor,
        căci au acceptat răutăţile în mijlocul lor.

16 Eu însă voi striga către Dumnezeu,
    iar Domnul mă va scăpa.
17 Seara, dimineaţa şi la amiază,
    oftez şi gem,
        iar El îmi va auzi glasul.
18 Mă va răscumpăra nevătămat[b]
    din războiul pornit împotriva mea,
        căci mulţi sunt împotriva mea.
19 Dumnezeu, Care tronează în veci,
    va auzi şi-i va smeri!Sela
Sunt nişte oameni care nu se întorc de la căile lor
    şi care nu se tem de Dumnezeu.
20 Prietenul meu îşi întinde mâna împotriva celor ce trăiesc în pace cu el,
    îşi calcă legământul.
21 Gura lui este alunecoasă ca smântâna,
    dar în inima lui poartă războiul.
Cuvintele lui sunt mai alunecoase decât untdelemnul,
    dar în ascuns sunt nişte săbii.

22 Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului,
    şi El îţi va purta de grijă!
        El nu va îngădui ca cel drept să se clatine vreodată.
23 Dar Tu, Dumnezeule, îi vei coborî pe cei răi
    în adâncul gropii;
oamenii însetaţi de sânge şi înşelători
    nu vor trăi nici jumătate din zilele lor!

Eu însă mă voi încrede în Tine!

Notas al pie

  1. Psalmii 55:1 Titlu. Vezi Ps. 32
  2. Psalmii 55:18 Lit.: Îmi va răscumpăra viaţa în pace