Amplified Bible

Psalm 54

Prayer for Defense against Enemies.

To the Chief Musician; with stringed instruments. A skillful song, or a didactic or reflective poem, of David, when the Ziphites went and told Saul, “David is hiding among us.”

1Save me, O God, by Your name;
And vindicate me by Your [wondrous] power.

Hear my prayer, O God;
Listen to the words of my mouth.

For strangers have risen against me
And violent men have sought my life;
They have not set God before them. Selah.


Behold, God is my helper and ally;
The Lord is the sustainer of my soul [my upholder].

He will pay back the evil to my enemies;
In Your faithfulness destroy them.


With a freewill offering I will sacrifice to You;
I will give thanks and praise Your name, O Lord, for it is good.

For He has rescued me from every trouble,
And my eye has looked with satisfaction (triumph) on my enemies.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 54

Psalm 54

En bön om räddning från fienden

1För körledaren, till stränginstrument. Maskil. Av David 2när männen från Sif kom och talade om för Saul att David gömde sig hos dem.

3Gud, rädda mig genom ditt namn,

skaffa mig rätt genom din makt!

4Hör min bön, Gud,

lyssna till mina ord!

5Främlingar anfaller mig,

våldsmän är ute efter mitt liv,

män som inte bryr sig om Gud. Séla

6Men Gud är min hjälpare.

Herren är mitt stöd.

7Låt mina motståndares ondska komma över dem själva,

förgör dem i din trofasthet.

8Jag vill komma med mina frivilliga offer till dig.

Jag vill prisa ditt namn, Herre, för det är gott.

9Han har befriat mig ur all min nöd

och jag har fått se mina fiender besegrade.