Amplified Bible

Psalm 53

Folly and Wickedness of Men.

To the Chief Musician; in a mournful strain. A skillful song, or didactic or reflective poem of David.

1The [empty-headed] fool has said in his heart, “There is no God.”
They are corrupt and evil, and have committed repulsive injustice;
There is no one who does good.

God has looked down from heaven upon the children of men
To see if there is anyone who understands,
Who seeks after God [who requires Him, who longs for Him as essential to life].

Every one of them has turned aside and fallen away;
Together they have become filthy and corrupt;
There is no one who does good, no, not even one.


Have workers of wickedness no knowledge or no understanding?
They eat up My people as though they ate bread
And have not called upon God.

There they were, in great terror and dread, where there had been no terror or dread;
For God scattered the bones of him who besieged you;
You have put them to shame, because God has rejected them.

Oh, that the salvation of Israel would come out of Zion!
When God restores [the fortunes of] His people,
Let Jacob rejoice, let Israel be glad.

Het Boek

Psalmen 53

1Een leerzaam gedicht van David voor de koordirigent. Op de wijs van ‘De rietpijp.’

Dwaze mensen denken dat God niet bestaat.
Ze doen vreselijk onrechtvaardige dingen.
Zelfs niet één ervan doet wat goed is.
God kijkt vanuit de hemel naar alle mensen.
Hij zoekt of er misschien één bij is die verstandig is,
wellicht één die God zoekt.
Maar allemaal hebben zij zich van Hem afgekeerd.
Allemaal hebben zij Hem verlaten,
niemand van hen doet goed, nog niet een.
Weten zij dan helemaal niets, al die zondaars?
Zij eten mijn volk op alsof het brood is.
Zij piekeren er niet over God aan te roepen.
Zij schrikken terwijl er niets te schrikken is.
God strooit de beenderen van uw vijanden uit,
u laat hen beschaamd staan.
God heeft hen al verworpen.
Wij zien uit naar de redding van Israël,
die vanuit Jeruzalem zal komen.
Wanneer God zijn volk redding biedt,
zal Jakob jubelen en Israël vol vreugde zijn.