Amplified Bible

Psalm 51

A Contrite Sinner’s Prayer for Pardon.

To the Chief Musician. A Psalm of David; when Nathan the prophet came to him after he had sinned with Bathsheba.

1Have mercy on me, O God, according to Your lovingkindness;
According to the greatness of Your compassion blot out my transgressions.

Wash me thoroughly from my wickedness and guilt
And cleanse me from my sin.

For I am conscious of my transgressions and I acknowledge them;
My sin is always before me.

Against You, You only, have I sinned
And done that which is evil in Your sight,
So that You are justified when You speak [Your sentence]
And faultless in Your judgment.


I was brought forth in [a state of] wickedness;
In sin my mother conceived me [and from my beginning I, too, was sinful].

Behold, You desire truth in the innermost being,
And in the hidden part [of my heart] You will make me know wisdom.

Purify me with [a]hyssop, and I will be clean;
Wash me, and I will be whiter than snow.

Make me hear joy and gladness and be satisfied;
Let the bones which You have broken rejoice.

Hide Your face from my sins
And blot out all my iniquities.

10 
Create in me a clean heart, O God,
And renew a right and steadfast spirit within me.
11 
Do not cast me away from Your presence
And do not take Your Holy Spirit from me.
12 
Restore to me the joy of Your salvation
And sustain me with a willing spirit.
13 
Then I will teach transgressors Your ways,
And sinners shall be converted and return to You.

14 
Rescue me from bloodguiltiness, O God, the God of my salvation;
Then my tongue will sing joyfully of Your righteousness and Your justice.
15 
O Lord, open my lips,
That my mouth may declare Your praise.
16 
For You do not delight in sacrifice, or else I would give it;
You are not pleased with burnt offering.
17 
My [only] sacrifice [acceptable] to God is a broken spirit;
A broken and contrite heart [broken with sorrow for sin, thoroughly penitent], such, O God, You will not despise.

18 
By Your favor do good to Zion;
May You rebuild the walls of Jerusalem.
19 
Then will You delight in the sacrifices of righteousness,
In burnt offering and whole burnt offering;
Then young bulls will be offered on Your altar.

Notas al pie

  1. Psalm 51:7 This evidently was a bristly plant which was useful as a kind of brush.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 51

Psalmul 51

Pentru dirijor. Un psalm al lui David compus pe vremea când profetul Natan a venit la el, după ce păcătuise cu Batşeba.

Ai milă de mine, Dumnezeule, după îndurarea Ta!
    În bunăvoinţa Ta cea mare, şterge nelegiuirile mele!
Spală-mă de vina mea
    şi curăţeşte-mă de păcatul meu!

Căci îmi cunosc nelegiuirile
    şi păcatul meu stă neîncetat înaintea mea.
Împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit
    şi am făcut ceea ce este rău înaintea Ta,
aşa că Tu eşti găsit drept când vorbeşti
    şi eşti fără pată când judeci.
Iată că sunt născut în nelegiuire,
    în păcat m-a zămislit mama mea.
Tu doreşti ca adevărul să fie în adâncurile fiinţei;[a]
    fă-mi deci cunoscută înţelepciunea înăuntrul meu.[b]

Curăţeşte-mă cu isop şi voi fi curat,
    spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada.
Fă-mă să aud veselie şi bucurie,
    iar oasele pe care Tu le-ai zdrobit se vor veseli.
Ascunde-Ţi faţa de păcatele mele,
    şterge toate nelegiuirile mele!

10 Zideşte[c] în mine o inimă curată, Dumnezeule,
    şi pune un duh nou şi statornic înăuntrul meu!
11 Nu mă izgoni din prezenţa Ta
    şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt!
12 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale;
    sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă!

13 Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă,
    şi păcătoşii se vor întoarce la Tine.
14 Dumnezeule, izbăveşte-mă de vina sângelui vărsat,
    Dumnezeul mântuirii mele,
        şi limba mea va cânta dreptatea Ta!
15 Stăpâne, deschide-mi buzele,
    iar gura mea va vesti lauda Ta!
16 Dacă Ţi-ar fi plăcut jertfele, Ţi-aş fi adus,
    dar Ţie nu-Ţi plac arderile de tot.
17 Jertfa plăcută lui Dumnezeu[d] este un duh zdrobit;
    Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă frântă şi mâhnită.

18 În bunăvoinţa Ta, fă bine Sionului
    şi construieşte zidurile Ierusalimului!
19 Atunci te vei bucura de jertfe potrivite,
    arderi de tot întregi;
        atunci se vor aduce viţei pe altarul Tău.

Notas al pie

  1. Psalmii 51:6 Sensul frazei în ebraică este nesigur
  2. Psalmii 51:6 Sau: Tu ai dorit … / mi-ai făcut
  3. Psalmii 51:10 În ebraică este folosit verbul a crea, din Gen. 1:1
  4. Psalmii 51:17 Sau: Jertfa mea, Dumnezeule