Amplified Bible

Psalm 48

The Beauty and Glory of Zion.

A Song; a Psalm of the sons of Korah.

1Great is the Lord, and greatly to be praised,
In the city of our God, His holy mountain.

Fair and beautiful in elevation, the joy of all the earth,
Is Mount Zion [the City of David] in the far north,
The city of the great King.

God, in her palaces,
Has made Himself known as a stronghold.


For, lo, the kings assembled themselves,
They [came and] passed by together.

They saw it, then they were amazed;
They were stricken with terror, they fled in alarm.

Panic seized them there,
And pain, as that of a woman in childbirth.

With the east wind
You shattered the ships of Tarshish.

As we have heard, so have we seen
In the city of the Lord of hosts, in the city of our God:
God will establish her forever. Selah.


We have thought of Your lovingkindness, O God,
In the midst of Your temple.
10 
As is Your name, O God,
So is Your praise to the ends of the earth;
Your right hand is full of righteousness (rightness, justice).
11 
Let Mount Zion be glad,
Let the daughters of Judah rejoice
Because of Your [righteous] judgments.
12 
Walk about Zion, go all around her;
Count her towers,
13 
Consider her ramparts,
Go through her palaces,
That you may tell the next generation [about her glory].
14 
For this is God,
Our God forever and ever;
He will be our guide even until death.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 48

Psalm 48

Guds stad

1En sång, en psalm. Av Korachs ättlingar.

2Herren är stor och högt prisad

i vår Guds stad, på sitt heliga berg.

3Det reser sig vackert och högt,

hela jordens fröjd,

berget Sion i norr,

den store kungens stad.

4Gud är i dess palats,

som en tillflykt har han visat sig.

5Kungar slöt sig samman,

tillsammans tågade de fram.

6De såg och förvånades,

de förskräcktes och tog till flykten.

7De greps av skräck

som en barnaföderskas ångest.

8Du krossade dem

som östanvinden krossar skeppen från Tarshish.

9Det vi har hört får vi se i härskarornas Herres stad,

i vår Guds stad.

Gud upprättar den för evigt. Séla

10Vi begrundar din nåd, Gud,

här i ditt tempel.

11Liksom ditt namn, Gud,

når ditt lov till jordens ändar.

Din högra hand är full av rättfärdighet.

12Sions berg gläder sig,

Juda städer jublar över dina domslut.

13Gå runt Sion, vandra omkring det,

räkna alla dess torn!

14Lägg märke till dess murar,

betrakta dess palats

så att ni kan berätta om dem för kommande generationer.

15Denne Gud är vår Gud alltid och för evigt.

Han ska leda oss så länge vi lever.