Amplified Bible

Psalm 44

Former Times of Help and Present Troubles.

To the Chief Musician. A Psalm of the sons of Korah. A skillful song, or a didactic or reflective poem.

1We have heard with our ears, O God,
Our fathers have told us
The work You did in their days,
In the days of old.

You drove out the [pagan] nations with Your own hand;
Then you planted and established them (Israel);
[It was by Your power that] You uprooted the [pagan] peoples,
Then You spread them abroad.

For our fathers did not possess the land [of Canaan] by their own sword,
Nor did their own arm save them,
But Your right hand and Your arm and the light of Your presence,
Because You favored and delighted in them.


You are my King, O God;
Command victories and deliverance for Jacob (Israel).

Through You we will gore our enemies [like a bull];
Through Your name we will trample down those who rise up against us.

For I will not trust in my bow,
Nor will my sword save me.

But You have saved us from our enemies,
And You have put them to shame and humiliated those who hate us.

In God we have boasted all the day long,
And we will praise and give thanks to Your name forever. Selah.


But now You have rejected us and brought us to dishonor,
And You do not go out with our armies [to lead us to victory].
10 
You make us turn back from the enemy,
And those who hate us have taken spoil for themselves.
11 
You have made us like sheep to be eaten [as mutton]
And have scattered us [in exile] among the nations.
12 
You sell Your people cheaply,
And have not increased Your wealth by their sale.
13 
You have made us the reproach and taunt of our neighbors,
A scoffing and a derision to those around us.
14 
You make us a byword among the nations,
A [a]laughingstock among the people.
15 
My dishonor is before me all day long,
And humiliation has covered my face,
16 
Because of the voice of the taunter and reviler,
Because of the presence of the enemy and the avenger.

17 
All this has come upon us, yet we have not forgotten You,
Nor have we been false to Your covenant [which You made with our fathers].
18 
Our heart has not turned back,
Nor have our steps wandered from Your path,
19 
Yet You have [distressingly] crushed us in the place of jackals
And covered us with [the deep darkness of] the shadow of death.

20 
If we had forgotten the name of our God
Or stretched out our hands to a strange god,
21 
Would not God discover this?
For He knows the secrets of the heart.
22 
[b]But for Your sake we are killed all the day long;
We are considered as sheep to be slaughtered.
23 
Awake! Why do You sleep, O Lord?
Awaken, do not reject us forever.
24 
Why do You hide Your face
And forget our affliction and our oppression?
25 
For our life has melted away into the dust;
Our body clings to the ground.
26 
Rise up! Come be our help,
And ransom us for the sake of Your steadfast love.

Notas al pie

  1. Psalm 44:14 Lit shaking of the head.
  2. Psalm 44:22 The ancient rabbis applied this verse to Israel under persecution, especially to those who suffered under the reign of Hadrian following the Bar Cochba revolt (a.d. 132-135). One rabbi said that he was ready to die for God provided that he be killed immediately, because he could not endure the tortures of what was called “the great persecution.” The tortures included placing red-hot iron discs under the victim’s armpits or sticking needles under the nails until the victim died from the pain (shock).

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 44

Psalmul 44

Pentru dirijor. Al korahiţilor. Un maschil[a].

Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre,
    părinţii noştri ne-au povestit
despre lucrarea pe care ai înfăptuit-o pe vremea lor,
    în vremuri străvechi;
am auzit cum Tu, prin braţul Tău, ai dezrădăcinat neamuri, ca să-i plantezi pe ei,
    ai izgonit noroade, ca să-i extinzi pe ei.
Nu prin sabia lor au moştenit ţara,
    nu braţul lor i-a izbăvit,
ci dreapta Ta, braţul Tău,
    lumina feţei Tale, fiindcă îi iubeai.

Dumnezeule, Tu eşti împăratul meu!
    Porunceşte dar izbăvirea[b] lui Iacov!
Cu Tine ne doborâm duşmanii,
    cu Numele Tău ne călcăm în picioare potrivnicii.
Nu mă încred în arcul meu,
    sabia mea nu mă izbăveşte,
ci Tu ne vei izbăvi de duşmanii noştri,
    iar pe cei ce ne urăsc, Tu îi vei face de ruşine!
Noi în Dumnezeu ne lăudăm mereu,
    Numele Tău îl slăvim pe vecie.Sela
Totuşi, Tu ne-ai respins şi ne-ai umilit,
    nu mai ieşi cu oştile noastre.
10 Tu ai făcut să ne retragem dinaintea duşmanului,
    astfel că cei ce ne urăsc ne jefuiesc.
11 Ne dai ca pe nişte oi la tăiere,
    ne împrăştii printre neamuri.
12 Îţi vinzi poporul pe un preţ de nimic
    şi nu câştigi nimic prin vânzarea lui.

13 Ne faci de batjocura vecinilor noştri,
    de ocara şi de dispreţul celor ce ne înconjoară.
14 Ne faci de pomină printre neamuri,
    pricină de clătinare din cap printre popoare.
15 Toată ziua ocara îmi stă înainte
    şi ruşinea îmi acoperă faţa,
16 la glasul batjocoritorului şi al blasfemiatorului,
    la vederea duşmanului şi a răzbunătorului.

17 Toate acestea au venit asupra noastră, dar[c] noi nu Te-am uitat
    şi nu am încălcat legământul Tău.
18 Inima noastră nu Ţi-a întors spatele
    şi paşii noştri nu s-au îndepărtat de calea Ta.
19 Tu însă ne-ai zdrobit în locul de vânătoare al şacalilor
    şi ne-ai acoperit cu beznă.

20 Dacă am fi uitat Numele Dumnezeului nostru
    şi ne-am fi întins palmele spre vreun dumnezeu străin,
21 n-ar fi descoperit Dumnezeu aceasta?
    Doar El cunoaşte toate tainele inimii.
22 Totuşi, din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua,
    suntem consideraţi ca nişte oi pentru tăiere.

23 Scoală-Te! De ce dormi, Stăpâne?
    Trezeşte-Te, nu ne lepăda pe vecie!
24 De ce Îţi ascunzi faţa,
    de ce ne uiţi umilinţa şi necazul?
25 Sufletul nostru este doborât în ţărână,
    pântecele ne este lipit de pământ!
26 Ridică-Te şi vino în ajutorul nostru!
    Răscumpără-ne, din pricina îndurării Tale!

Notas al pie

  1. Psalmii 44:1 Titlu. Vezi Ps. 32
  2. Psalmii 44:4 TM; LXX, Aquila, Siriacă: regele meu / care porunceşti izbăvirea
  3. Psalmii 44:17 Sau: deşi