Amplified Bible

Psalm 41

The Psalmist in Sickness Complains of Enemies and False Friends.

To the Chief Musician. A Psalm of David.

1Blessed [by God’s grace and compassion] is he who considers the helpless;
The Lord will save him in the day of trouble.

The Lord will protect him and keep him alive;
And he will be called blessed in the land;
You do not hand him over to the desire of his enemies.

The Lord will sustain and strengthen him on his sickbed;
In his illness, You will restore him to health.


As for me, I said, “O Lord, be gracious to me;
Heal my soul, for I have sinned against You.”

My enemies speak evil of me, saying,
“When will he die and his name perish?”

And when one comes to see me, he speaks empty words,
While his heart gathers malicious gossip [against me];
When he goes away, he tells it [everywhere].

All who hate me whisper together about me;
Against me they devise my hurt [imagining the worst for me], saying,

“A wicked thing is poured out upon him and holds him;
And when he lies down, he will not rise up again.”

Even my own close friend in whom I trusted,
Who ate my bread,
Has lifted up his heel against me [betraying me].

10 
But You, O Lord, be gracious to me and [a]restore me [to health],
So that I may repay them.
11 
By this I know that You favor and delight in me,
Because my enemy does not shout in triumph over me.
12 
As for me, You uphold me in my integrity,
And You set me in Your presence forever.

13 
Blessed be the Lord, the God of Israel,
From everlasting to everlasting [from this age to the next, and forever].
Amen and Amen (so be it).

Notas al pie

  1. Psalm 41:10 Lit raise me up.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 41

Psalmul 41

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

Ferice de cel ce îngrijeşte de sărac[a],
    căci Domnul îl va scăpa în ziua cea rea.
Domnul îl va păzi, îl va ţine în viaţă,
îl va binecuvânta în ţară
    şi nu-l va lăsa la bunul plac al duşmanilor lui.
Domnul îl va întări când va fi pe patul de suferinţă,
    iar patul în care suferea va fi strâns.

Cât despre mine, eu am zis: „Doamne, ai milă de mine!“
    Vindecă-mă, căci am păcătuit împotriva Ta!
Duşmanii mei vorbesc despre mine cu răutate, spunând:
    „Când va muri şi-i va pieri numele?“
Chiar dacă vine vreunul să mă vadă,
    grăieşte făţarnic[b], în timp ce inima lui adună duşmănie
        pe care o împrăştie când iese afară.
Potrivnicii mei şuşotesc cu toţii împotriva mea
    şi gândesc ce e mai rău pentru mine.
„O boală necruţătoare l-a atins!
    Nu se va mai scula din locul în care s-a culcat!“
Chiar şi prietenul apropiat în care m-am încrezut,
    cel ce mănâncă pâinea mea,
        şi-a ridicat călcâiul împotriva mea!

10 Tu însă, Doamne, ai milă de mine!
    Ridică-mă, ca să le dau răsplata cuvenită!
11 Voi şti că-Ţi găseşti plăcerea în mine
    prin aceea că duşmanul meu nu va triumfa asupra mea.
12 Cât despre mine, Tu mă sprijini în integritatea mea
    şi mă aşezi în prezenţa Ta pe vecie.

13 Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel,
    din veşnicie în veşnicie.
        Amin! Amin!

Notas al pie

  1. Psalmii 41:1 Sau: de cel fără ajutor; LXX adaugă: şi de cel sărman
  2. Psalmii 41:6 Sau: nimicuri