Amplified Bible

Psalm 40

God Sustains His Servant.

To the Chief Musician. A Psalm of David.

1I waited patiently and expectantly for the Lord;
And He inclined to me and heard my cry.

He brought me up out of a horrible pit [of tumult and of destruction], out of the miry clay,
And He set my feet upon a rock, steadying my footsteps and establishing my path.

He put a new song in my mouth, a song of praise to our God;
Many will see and fear [with great reverence]
And will trust confidently in the Lord.


Blessed [fortunate, prosperous, and favored by God] is the man who makes the Lord his trust,
And does not regard the proud nor those who lapse into lies.

Many, O Lord my God, are the wonderful works which You have done,
And Your thoughts toward us;
There is none to compare with You.
If I would declare and speak of your wonders,
They would be too many to count.


Sacrifice and meal offering You do not desire, nor do You delight in them;
You have opened my ears and given me the capacity to hear [and obey Your word];
Burnt offerings and sin offerings You do not require.

Then I said, “Behold, I come [to the throne];
In the scroll of the book it is written of me.

“I delight to do Your will, O my God;
Your law is within my heart.”


I have proclaimed good news of righteousness [and the joy that comes from obedience to You] in the great assembly;
Behold, I will not restrain my lips [from proclaiming Your righteousness],
As You know, O Lord.
10 
I have not concealed Your righteousness within my heart;
I have proclaimed Your faithfulness and Your salvation.
I have not concealed Your lovingkindness and Your truth from the great assembly.

11 
Do not withhold Your compassion and tender mercy from me, O Lord;
Your lovingkindness and Your truth will continually preserve me.
12 
For innumerable evils have encompassed me;
My sins have overtaken me, so that I am not able to see.
They are more numerous than the hairs of my head,
And my heart has failed me.

13 
Be pleased, O Lord, to save me;
O Lord, make haste to help me.
14 
Let those be ashamed and humiliated together
Who seek my life to destroy it;
Let those be turned back [in defeat] and dishonored
Who delight in my hurt.
15 
Let those be appalled and desolate because of their shame
Who say to me, “Aha, aha [rejoicing in my misfortune]!”
16 
Let all who seek You rejoice and be glad in You;
Let those who love Your salvation say continually,
“The Lord be magnified!”
17 
Even though I am afflicted and needy,
Still the Lord takes thought and is mindful of me.
You are my help and my rescuer.
O my God, do not delay.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 40

Psalmul 40

Pentru dirijor. Al lui David. Un psalm.

Am nădăjduit în Domnul,
    iar El S-a aplecat înspre mine
        şi mi-a ascultat strigătul.
M-a scos din groapa pieirii,
    din murdăria mocirlei.
Mi-a pus piciorul pe stâncă
    şi mi-a întărit paşii.
Mi-a pus în gură un cântec nou,
    o laudă pentru Dumnezeul nostru.
Mulţi vor vedea, se vor teme
    şi se vor încrede în Domnul.

Ferice de omul
care îşi pune încrederea în Domnul,
    care nu se abate spre cei mândri
        şi nici spre cei ce se închină la idoli[a]!
Doamne, Dumnezeul meu,
    multe sunt minunile şi planurile Tale
pe care le-ai făcut faţă de noi!
    Nimeni nu se poate asemăna cu Tine!
Am vrut să le vestesc şi să vorbesc despre ele,
    dar sunt prea multe ca să le povestesc!

Tu nu ai dorit nici jertfă, nici dar de mâncare,
    ci mi-ai străpuns[b] urechile[c].
        Tu nu ai cerut nici ardere de tot, nici jertfă pentru păcat.
Atunci am zis: „Iată că vin!
    În sulul cărţii este scris despre mine.
Îmi găsesc plăcerea în a face voia Ta, Dumnezeul meu;
    Legea Ta este înăuntrul meu.“

Vestesc dreptatea Ta
    în adunarea cea mare;
Tu, Doamne, ştii
    că nu-mi închid buzele!
10 Nu ascund dreptatea Ta în inima mea,
    ci vorbesc despre credincioşia şi mântuirea Ta;
nu acopăr îndurarea şi adevărul Tău
    în adunarea cea mare.

11 Doamne, nu-Ţi opri
    mila faţă de mine!
Fie ca îndurarea Ta şi adevărul Tău
    să mă păzească mereu!
12 Căci rele fără număr
    mă înconjoară;
păcatele mele m-au copleşit
    şi nu mai sunt în stare să văd;
sunt mai multe decât perii capului meu
    şi-mi înmoaie inima.

13 Binevoieşte, Doamne, de mă izbăveşte!
    Doamne, vino degrabă în ajutorul meu!
14 Să se facă de râs şi să rămână de ruşine cu toţii,
    cei ce caută să-mi piardă viaţa!
Să dea înapoi şi să fie umiliţi
    cei ce-mi doresc răul!
15 Să rămână înmărmuriţi din pricina ruşinii lor
    cei ce-mi ziceau: „Ha! Ha!“
16 Să tresalte de veselie însă şi să se bucure în Tine
    toţi cei ce Te caută!
Cei ce iubesc mântuirea Ta
    să zică mereu: „Mărit să fie Domnul!“

17 Cât despre mine, eu sunt chinuit şi în nevoie,
    dar Stăpânul se va gândi la mine.
Tu eşti ajutorul şi izbăvitorul meu!
    Dumnezeul meu, nu întârzia!

Notas al pie

  1. Psalmii 40:4 Sau: spre cei ce răspândesc minciuni
  2. Psalmii 40:6 Sau: deschis (lit.: săpat)
  3. Psalmii 40:6 TM, unele mss LXX; unele mss LXX: ci mi-ai pregătit un trup