Amplified Bible

Psalm 4

Evening Prayer of Trust in God.

To the Chief Musician; on stringed instruments. A Psalm of David.

1Answer me when I call, O God of my righteousness!
You have freed me when I was hemmed in and relieved me when I was in distress;
Be gracious to me and hear [and respond to] my prayer.


O sons of men, how long will my honor and glory be [turned into] shame?
How long will you [my enemies] love worthless (vain, futile) things and seek deception and lies? Selah.

But know that the Lord has set apart for Himself [and dealt wonderfully with] the godly man [the one of honorable character and moral courage—the one who does right].
The Lord hears and responds when I call to Him.


Tremble [with anger or fear], and do not sin;
Meditate in your heart upon your bed and be still [reflect on your sin and repent of your rebellion]. Selah.

Offer righteous sacrifices;
Trust [confidently] in the Lord.


Many are saying, “Oh, that we might see some good!”
Lift up the light of Your face upon us, O Lord.

You have put joy in my heart,
More than [others know] when their wheat and new wine have yielded abundantly.

In peace [and with a tranquil heart] I will both lie down and sleep,
For You alone, O Lord, make me dwell in safety and confident trust.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 4

Psalm 4

Bön, förtröstan

1För körledaren[a], till stränginstrument. En psalm av David.

2Svara mig när jag ropar,

min rättfärdighets Gud.

I mitt trångmål öppnar du vägen för mig.

Var nådig mot mig och hör min bön!

3Ni människor, hur länge ska ni förolämpa min heder,

älska tomhet och söka lögn? Séla

4Ni ska veta att Herren har avskilt den fromme åt sig.

Han hör mig när jag ropar till honom.

5Grips ni av vrede, så synda inte.

Tänk i ert innersta, när ni ligger på er bädd: ”Var stilla.” Séla

6Bär fram rätta offer,

förtrösta på Herren.

7Många frågar: ”Vem kan visa oss något gott?”

Herre, låt ditt ansiktes ljus lysa över oss!

8Du har lagt en större glädje i mitt innersta

än vad de fått av sitt myckna korn och vin.

9Jag lägger mig ner i frid och sover,

för du, Herre, du ensam, låter mig bo i trygghet.

Notas al pie

  1. 4:1 Eller musikledaren, en ofta förekommande benämning i Psaltaren; det hebreiska ordets betydelse är osäker.