Amplified Bible

Psalm 4

Evening Prayer of Trust in God.

To the Chief Musician; on stringed instruments. A Psalm of David.

1Answer me when I call, O God of my righteousness!
You have freed me when I was hemmed in and relieved me when I was in distress;
Be gracious to me and hear [and respond to] my prayer.


O sons of men, how long will my honor and glory be [turned into] shame?
How long will you [my enemies] love worthless (vain, futile) things and seek deception and lies? Selah.

But know that the Lord has set apart for Himself [and dealt wonderfully with] the godly man [the one of honorable character and moral courage—the one who does right].
The Lord hears and responds when I call to Him.


Tremble [with anger or fear], and do not sin;
Meditate in your heart upon your bed and be still [reflect on your sin and repent of your rebellion]. Selah.

Offer righteous sacrifices;
Trust [confidently] in the Lord.


Many are saying, “Oh, that we might see some good!”
Lift up the light of Your face upon us, O Lord.

You have put joy in my heart,
More than [others know] when their wheat and new wine have yielded abundantly.

In peace [and with a tranquil heart] I will both lie down and sleep,
For You alone, O Lord, make me dwell in safety and confident trust.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 4

Psalmul 4

Pentru dirijor. De cântat cu instrumente cu corzi. Un psalm al lui David.

Răspunde-mi când strig,
    Dumnezeul dreptăţii mele!
Deşi sunt în strâmtorare, Tu mă vei scoate la loc larg!
    Îndură-te de mine, ascultă-mi rugăciunea!

Fii ai oamenilor, până când Îmi veţi preface slava în ruşine[a]?
    Până când veţi iubi deşertăciunea şi veţi umbla după minciuni[b]?Sela
Să ştiţi că Domnul l-a pus deoparte pentru Sine pe cel evlavios[c];
    Domnul aude când strig către El.
Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi!
    Cugetaţi când staţi în pat şi tăceţi!Sela
Aduceţi jertfe potrivite
    şi încredeţi-vă în Domnul!

Mulţi zic: „Cine ne va arăta ce este bine?“
    Doamne, fă să răsară peste noi lumina feţei Tale!
Mi-ai dat mai multă bucurie în inimă
    decât au ei când le sporeşte grâul şi mustul.
Mă voi culca şi voi adormi în pace,
    căci numai Tu, Doamne, mă faci să locuiesc în siguranţă.Sela

Notas al pie

  1. Psalmii 4:2 Sau: Îmi veţi batjocori onoarea
  2. Psalmii 4:2 Sau: iluzii; sau: idoli, în contrast cu Slava, care este Dumnezeu (vezi nota precedentă)
  3. Psalmii 4:3 Ebr.: hasid, înrudit cu hesed (vezi nota de la 5:7); peste tot în carte