Amplified Bible

Psalm 4

Evening Prayer of Trust in God.

To the Chief Musician; on stringed instruments. A Psalm of David.

1Answer me when I call, O God of my righteousness!
You have freed me when I was hemmed in and relieved me when I was in distress;
Be gracious to me and hear [and respond to] my prayer.


O sons of men, how long will my honor and glory be [turned into] shame?
How long will you [my enemies] love worthless (vain, futile) things and seek deception and lies? Selah.

But know that the Lord has set apart for Himself [and dealt wonderfully with] the godly man [the one of honorable character and moral courage—the one who does right].
The Lord hears and responds when I call to Him.


Tremble [with anger or fear], and do not sin;
Meditate in your heart upon your bed and be still [reflect on your sin and repent of your rebellion]. Selah.

Offer righteous sacrifices;
Trust [confidently] in the Lord.


Many are saying, “Oh, that we might see some good!”
Lift up the light of Your face upon us, O Lord.

You have put joy in my heart,
More than [others know] when their wheat and new wine have yielded abundantly.

In peace [and with a tranquil heart] I will both lie down and sleep,
For You alone, O Lord, make me dwell in safety and confident trust.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 4

At stole på Herren

1Til korlederen: Brug strengeinstrumenterne. En sang af David.

Hør mig, Gud, når jeg råber om hjælp,
    for du er en god Gud.
Du har hjulpet mig før,
    når jeg var trængt op i en krog.
Vær nådig imod mig
    og lyt til min bøn!
I oprørske mennesker,
    hvor længe vil I krænke min ære?
Hvor længe vil I stræbe efter falskhed
    og foretrække løgn og bedrag?
I må forstå, at Herren velsigner dem,
    der trofast følger ham.
Han hører mit råb om hjælp,
    han svarer, hver gang jeg kalder.

Bliver I oprørte over noget, da synd ikke.
    Tænk jer om, forhast jer ikke.
Bring hellere ofre til Herrens ære
    og sæt jeres lid til ham.

Mange klager: „Hvorfor hjælper Gud os ikke?”
    Herre, se i nåde til os.
Mit hjerte glæder sig mere over dig
    end over en rig høst af korn og vin.
Jeg kan roligt lægge mig til at sove,
    for du, Herre, beskytter mig.