Amplified Bible

Psalm 36

Wickedness of Men and Lovingkindness of God.

To the Chief Musician. A Psalm of David the servant of the Lord.

1Transgression speaks [like an oracle] to the wicked (godless) [deep] within his heart;
There is no fear (dread) of God before his eyes.

For he flatters and deceives himself in his own eyes
Thinking that his sinfulness will not be discovered and hated [by God].

The words of his mouth are wicked and deceitful;
He has ceased to be wise and to do good.

He plans wrongdoing on his bed;
He sets himself on a path that is not good;
He does not reject or despise evil.


Your lovingkindness and graciousness, O Lord, extend to the skies,
Your faithfulness [reaches] to the clouds.

Your righteousness is like the mountains of God,
Your judgments are like the great deep.
O Lord, You preserve man and beast.

How precious is Your lovingkindness, O God!
The children of men take refuge in the shadow of Your wings.

They drink their fill of the abundance of Your house;
And You allow them to drink from the river of Your delights.

For with You is the fountain of life [the fountain of life-giving water];
In Your light we see light.

10 
O continue Your lovingkindness to those who know You,
And Your righteousness (salvation) to the upright in heart.
11 
Do not let the foot of the proud [person] overtake me,
And do not let the hand of the wicked drive me away.
12 
There those who [are perverse and] do evil have fallen;
They have been thrust down and cannot rise.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 36

Psalm 36

Guds trofasthet, rättvisa och kärlek i motsats till människors synd och ondska

1För körledaren. Av Herrens tjänare David.

2I mitt innersta hör jag synden viska till den gudlöse,

i hans ögon finns ingen gudsfruktan.[a]

3Han inbillar sig att den orätt han gjort aldrig upptäcks,

att den aldrig blir förhatlig.[b]

4Men allt han säger är orätt och svek.

Han gör inte längre det som är förståndigt och gott.

5Till och med på sin bädd smider han onda planer,

han har hängett sig åt en väg som inte är god,

han skyr inget ont.

6Herre, till himlen når din nåd,

din trofasthet upp till skyarna.

7Din rättfärdighet är som väldiga berg,

din rättvisa som det stora djupet.

Både människor och djur räddar du, Herre.

8Hur dyrbar är inte din nåd, Gud!

Människobarnen har sin tillflykt under dina vingars skugga.

9De får njuta av överflödet i ditt hus,

du låter dem dricka ur dina glädjeströmmar.

10Hos dig är livets källa,

i ditt ljus ser vi ljuset.

11Låt din nåd förbli hos dem som känner dig,

din rättfärdighet i uppriktiga hjärtan.

12Låt inte de stolta få trampa på mig,

och låt inte de onda driva bort mig.

13Där ligger de, de som gör orätt,

de har kastats ner

och kommer aldrig mer att resa sig.

Notas al pie

  1. 36:2 Grundtextens innebörd är osäker.
  2. 36:3 Grundtextens exakta innebörd är osäker.