Amplified Bible

Psalm 36

Wickedness of Men and Lovingkindness of God.

To the Chief Musician. A Psalm of David the servant of the Lord.

1Transgression speaks [like an oracle] to the wicked (godless) [deep] within his heart;
There is no fear (dread) of God before his eyes.

For he flatters and deceives himself in his own eyes
Thinking that his sinfulness will not be discovered and hated [by God].

The words of his mouth are wicked and deceitful;
He has ceased to be wise and to do good.

He plans wrongdoing on his bed;
He sets himself on a path that is not good;
He does not reject or despise evil.


Your lovingkindness and graciousness, O Lord, extend to the skies,
Your faithfulness [reaches] to the clouds.

Your righteousness is like the mountains of God,
Your judgments are like the great deep.
O Lord, You preserve man and beast.

How precious is Your lovingkindness, O God!
The children of men take refuge in the shadow of Your wings.

They drink their fill of the abundance of Your house;
And You allow them to drink from the river of Your delights.

For with You is the fountain of life [the fountain of life-giving water];
In Your light we see light.

10 
O continue Your lovingkindness to those who know You,
And Your righteousness (salvation) to the upright in heart.
11 
Do not let the foot of the proud [person] overtake me,
And do not let the hand of the wicked drive me away.
12 
There those who [are perverse and] do evil have fallen;
They have been thrust down and cannot rise.

Het Boek

Psalmen 36

1Van David, de dienaar van de Here, voor de koordirigent.

De zonde beïnvloedt de goddelozen,
ze hebben geen enkel ontzag voor God.
De goddeloze denkt heel wat van zichzelf,
totdat het zover is dat zijn zonden aan het licht komen.
Dan wordt hij een gehaat man.
Alles wat hij zegt, is slecht en bedrieglijk.
Verstandig en goed handelen is er niet bij.
Zelfs in bed bedenkt hij nog allerlei kwaad,
hij bevindt zich op de verkeerde weg
en stelt zich open voor alles wat slecht is.
Here, uw goedheid en liefde zijn zo groot,
uw trouw is oneindig, niet te meten.
Uw rechtsgevoel is als de bergen
die U Zelf hebt gemaakt.
Uw oordeel is als een grote overstroming.
U bevrijdt mensen zowel als dieren, Here.
Wat is het geweldig
om uw goedheid en liefde te mogen ervaren, Here!
Daarom komen talloze mensen bij U schuilen.
Zij genieten van al het goede dat U hun biedt
en U overspoelt hen met uw zegeningen.
10 Want U bent de bron van al het leven:
als wij in uw licht staan, zien wij de dingen duidelijk.
11 Laten uw volgelingen
voortdurend uw goedheid en liefde mogen ervaren
en laten de eerlijke mensen
mogen delen in uw rechtsgevoel.
12 Zorg toch dat
de hoogmoedige geen vat op mij krijgt
en de goddeloze mij niet opjaagt.
13 De mensen die slechte dingen doen, zijn gevallen,
zij zijn neergeslagen en kunnen nooit meer opstaan!