Amplified Bible

Psalm 36

Wickedness of Men and Lovingkindness of God.

To the Chief Musician. A Psalm of David the servant of the Lord.

1Transgression speaks [like an oracle] to the wicked (godless) [deep] within his heart;
There is no fear (dread) of God before his eyes.

For he flatters and deceives himself in his own eyes
Thinking that his sinfulness will not be discovered and hated [by God].

The words of his mouth are wicked and deceitful;
He has ceased to be wise and to do good.

He plans wrongdoing on his bed;
He sets himself on a path that is not good;
He does not reject or despise evil.


Your lovingkindness and graciousness, O Lord, extend to the skies,
Your faithfulness [reaches] to the clouds.

Your righteousness is like the mountains of God,
Your judgments are like the great deep.
O Lord, You preserve man and beast.

How precious is Your lovingkindness, O God!
The children of men take refuge in the shadow of Your wings.

They drink their fill of the abundance of Your house;
And You allow them to drink from the river of Your delights.

For with You is the fountain of life [the fountain of life-giving water];
In Your light we see light.

10 
O continue Your lovingkindness to those who know You,
And Your righteousness (salvation) to the upright in heart.
11 
Do not let the foot of the proud [person] overtake me,
And do not let the hand of the wicked drive me away.
12 
There those who [are perverse and] do evil have fallen;
They have been thrust down and cannot rise.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 36

Menneskets ondskab og Guds godhed

1Til korlederen: En sang af Herrens tjener, David.

Onde mennesker har et oprørsk hjerte,
    de har ingen respekt for Gud.
De er blændet af deres eget hovmod,
    de vil ikke erkende deres egen synd.
Deres tale er løgn og bedrag,
    de er ligeglade med, hvad der er ret og rigtigt.
De ligger om natten og lægger onde planer,
    de gør bevidst det, de ved, er forkert,
        i stedet for at tage afstand fra det onde.

Herre, din nåde er uden ende,
    din trofasthed er uden begrænsning.
Din godhed er uden sidestykke,
    din visdom er ufattelig som havets dyb.
        Du holder hånden over både mennesker og dyr.
Hvor er din kærlighed fantastisk, Gud,
    mennesker søger ly i dine vingers skygge.
De nyder velsignelsen fra dit eget bord,
    og du lader dem drikke af din herligheds kilde.
10 Du er den, der giver liv til os alle,
    du er Lyset, som oplyser vores indre.
11 Din kærlighed omslutter dem, der følger dig,
    de oprigtige af hjertet kan regne med din hjælp.

12 Lad ikke de hovmodige trampe mig ned,
    eller gudløse mennesker jage mig bort.
13 Jeg ved, at de onde vil få deres straf,
    de bliver slået ud, så de ikke rejser sig igen.