Amplified Bible

Psalm 35

Prayer for Rescue from Enemies.

A Psalm of David.

1Contend, O Lord, with those who contend with me;
Fight against those who fight against me.

Take hold of shield and buckler ([a]small shield),
And stand up for my help.

Draw also the spear and javelin to meet those who pursue me.
Say to my soul, “I am your salvation.”

Let those be ashamed and dishonored who seek my life;
Let those be turned back [in defeat] and humiliated who plot evil against me.

Let them be [blown away] like chaff before the wind [worthless, without substance],
With the angel of the Lord driving them on.

Let their way be dark and slippery,
With the angel of the Lord pursuing and harassing them.

For without cause they hid their net for me;
Without cause they dug a pit [of destruction] for my life.

Let destruction come upon my enemy by surprise;
Let the net he hid for me catch him;
Into that very destruction let him fall.


Then my soul shall rejoice in the Lord;
It shall rejoice in His salvation.
10 
All my bones will say, “Lord, who is like You,
Who rescues the afflicted from him who is too strong for him [to resist alone],
And the afflicted and the needy from him who robs him?”
11 
Malicious witnesses rise up;
They ask me of things that I do not know.
12 
They repay me evil for good,
To the sorrow of my soul.
13 
But as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth (mourning garment);
I humbled my soul with fasting,
And I prayed with my head bowed on my chest.
14 
I behaved as if grieving for my friend or my brother;
I bowed down in mourning, as one who sorrows for his mother.
15 
But in my stumbling they rejoiced and gathered together [against me];
The slanderers whom I did not know gathered against me;
They slandered and reviled me without ceasing.
16 
Like godless jesters at a feast,
They gnashed at me with their teeth [in malice].

17 
Lord, how long will You look on [without action]?
Rescue my life from their destructions,
My only life from the young lions.
18 
I will give You thanks in the great congregation;
I will praise You among a mighty people.
19 
Do not let those who are wrongfully my enemies rejoice over me;
Nor let those who hate me without cause wink their eye [maliciously].
20 
For they do not speak peace,
But they devise deceitful words [half-truths and lies] against those who are quiet in the land.
21 
They open their mouths wide against me;
They say, “Aha, aha, our eyes have seen it!”

22 
You have seen this, O Lord; do not keep silent.
O Lord, do not be far from me.
23 
Wake Yourself up, and arise to my right
And to my cause, my God and my Lord.
24 
Judge me, O Lord my God, according to Your righteousness and justice;
And do not let them rejoice over me.
25 
Do not let them say in their heart, “Aha, that is what we wanted!”
Do not let them say, “We have swallowed him up and destroyed him.”
26 
Let those be ashamed and humiliated together who rejoice at my distress;
Let those be clothed with shame and dishonor who magnify themselves over me.

27 
Let them shout for joy and rejoice, who favor my vindication and want what is right for me;
Let them say continually, “Let the Lord be magnified, who delights and takes pleasure in the prosperity of His servant.”
28 
And my tongue shall declare Your righteousness (justice),
And Your praise all the day long.

Notas al pie

  1. Psalm 35:2 See note Jer 46:3.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 35

Psalmul 35

Al lui David

Răfuieşte-te, Doamne, cu cei ce se răfuiesc cu mine!
    Luptă-te cu cei ce se luptă cu mine!
Înarmează-Te cu scut şi cu pavăză!
    Ridică-Te, ca să-mi ajuţi!
Dezveleşte-Ţi suliţa şi lancea
    pentru prigonitorii mei![a]
Grăieşte sufletului meu:
    „Eu sunt mântuirea ta!“

Să fie ruşinaţi şi umiliţi
    cei ce caută să-mi ia viaţa;
să dea înapoi, să fie făcuţi de ruşine
    cei ce-mi plănuiau răul!
Să fie ca pleava luată de vânt
    şi să-i izgonească îngerul Domnului!
Întunecoasă şi alunecoasă să le fie calea,
    iar îngerul Domnului să-i urmărească!
Fără nici un motiv mi-au întins pe ascuns un laţ,
    fără nici un motiv au săpat o groapă sufletului meu.
De aceea să-i ajungă prăpădul pe neaşteptate
    şi să fie prinşi în laţul pe care l-au întins pe ascuns pentru mine;
        să cadă în el în timpul prăpădului.
Atunci sufletul meu se va bucura în Domnul,
    mă voi veseli de mântuirea Lui.
10 Întreaga-mi fiinţă va exclama:
    Doamne, cine este ca Tine,
Care să-l scape pe cel sărac de cel mai tare decât el,
    pe cel sărac şi pe cel sărman – de jefuitorul lui?“

11 Nişte martori dezlănţuiţi se ridică
    şi mă întreabă de ceea ce nu ştiu.
12 Astfel ei îmi răsplătesc cu rău pentru bine
    şi îmi pustiesc sufletul.
13 Eu însă, când ei erau bolnavi, mă îmbrăcam cu sac
    şi îmi smeream sufletul prin post;
iar când rugăciunile îmi rămâneau fără răspuns,
14     ca un prieten, ba mai mult, ca un frate,
    umblam bocind, ca unul care-şi boceşte mama,
    cu capul plecat, cuprins de întristare.
15 Acum însă, când eu mă împiedic, ei se bucură şi se adună,
    se adună împotriva mea, lovindu-mă pe ascuns,
        sfâşiindu-mă fără încetare.
16 Ca nişte bufoni batjocoritori[b]
    scrâşnesc din dinţi împotriva mea!
17 Stăpâne, cât vei mai privi?
    Scapă-mi sufletul de pustiirile lor,
        şi preţioasa mea viaţă – de puii aceştia de lei!
18 Apoi Te voi lăuda în adunarea cea mare,
    Te voi onora în mijlocul unui norod fără număr.

19 Să nu se bucure de mine cei ce mă duşmănesc pe nedrept
    şi să nu tragă cu ochiul cei ce mă urăsc fără motiv!
20 Căci ei nu vorbesc de pace,
    ci urzesc înşelătorii
        împotriva oamenilor liniştiţi din ţară.
21 Vorbesc împotriva mea, zicând: „Ha! Ha!
    Ochii noştri şi-au văzut dorinţa împlinită!“

22 Doamne, Tu ai văzut; nu tăcea!
    Stăpâne, nu Te depărta de mine!
23 Ridică-Te, trezeşte-Te pentru apărarea mea,
    apără-mi pricina, Dumnezeul meu şi Stăpânul meu!
24 Judecă-mă după dreptatea Ta, Doamne, Dumnezeul meu!
    Nu-i lăsa să se bucure de mine!
25 Nici măcar să nu gândească: „Aha! Ce bine!“
    Să nu zică: „L-am înghiţit!“

26 Să fie făcuţi de ruşine şi de râs
    cei ce se bucură de necazul meu!
Cu ruşine şi cu dezonoare să se îmbrace
    cei ce se ridică împotriva mea!
27 Să strige de veselie şi să se bucure
    cei ce îndrăgesc dreptatea mea,
cei se spun întotdeauna:
    „Mărit fie Domnul Care doreşte pacea[c] robului Său!“
28 Atunci limba mea va vesti dreptatea Ta
    şi lauda Ta toată ziua!

Notas al pie

  1. Psalmii 35:3 Sau: suliţa şi închide calea / prigonitorilor mei!
  2. Psalmii 35:16 Sensul ebraic al versului este nesigur; LXX: M-au pus la încercare, m-au batjocorit cu dispreţ
  3. Psalmii 35:27 Ebr.: şalom, un termen cu o arie semantică foarte bogată: pace, bine, sănătate, bunăstare