Amplified Bible

Psalm 34

The Lord, a Provider and the One Who Rescues Me.

A Psalm of David; when he pretended to be insane before Abimelech, who drove him out, and he went away.

1I will bless the Lord at all times;
His praise shall continually be in my mouth.

My soul makes its boast in the Lord;
The humble and downtrodden will hear it and rejoice.

O [a]magnify the Lord with me,
And let us lift up His name together.


I sought the Lord [on the authority of His word], and He answered me,
And delivered me from all my fears.

They looked to Him and were radiant;
Their faces will never blush in shame or confusion.

This poor man cried, and the Lord heard him
And saved him from all his troubles.

The [b]angel of the Lord encamps around those who fear Him [with awe-inspired reverence and worship Him with obedience],
And He rescues [each of] them.


O taste and see that the Lord [our God] is good;
How blessed [fortunate, prosperous, and favored by God] is the man who takes refuge in Him.

O [reverently] fear the Lord, you His saints (believers, holy ones);
For to those who fear Him there is no want.
10 
The young lions lack [food] and grow hungry,
But they who seek the Lord will not lack any good thing.
11 
Come, you children, listen to me;
I will teach you to fear the Lord [with awe-inspired reverence and worship Him with obedience].
12 
Who is the man who desires life
And loves many days, that he may see good?
13 
Keep your tongue from evil
And your lips from speaking deceit.
14 
Turn away from evil and do good;
Seek peace and pursue it.

15 
The eyes of the Lord are toward the righteous [those with moral courage and spiritual integrity]
And His ears are open to their cry.
16 
The face of the Lord is against those who do evil,
To cut off the memory of them from the earth.
17 
When the righteous cry [for help], the Lord hears
And rescues them from all their distress and troubles.
18 
The Lord is near to the heartbroken
And He saves those who are crushed in spirit (contrite in heart, truly sorry for their sin).

19 
Many hardships and perplexing circumstances confront the righteous,
But the Lord rescues him from them all.
20 
He keeps all his bones;
Not one of them is broken.
21 
Evil will cause the death of the wicked,
And those who hate the righteous will be held guilty and will be condemned.
22 
The Lord redeems the soul of His servants,
And none of those who take refuge in Him will be condemned.

Notas al pie

  1. Psalm 34:3 The ancient rabbis applied this verse specifically to the saying of grace after a meal and instituted the practice of zimmum (“invitation”) as a religious duty for three or more men who had eaten together. They were to invite one another to say the blessing. One then said the blessing and the others were required to say “Amen” in voices no louder than that of the speaker of the blessing, based on the word together. It was also taught that all the participants in the blessing receive a reward from God.
  2. Psalm 34:7 See note Gen 16:7.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 34

Psalmul 34[a]

Al lui David. Compus pe vremea când acesta s-a prefăcut a fi nebun înaintea lui Abimelek şi a plecat izgonit de acesta.

Îl voi lăuda pe Domnul în orice vreme,
    lauda Lui va fi întotdeauna în gura mea!
Sufletul meu se laudă în Domnul;
    să audă şi să se bucure cei smeriţi!
Măriţi pe Domnul împreună cu mine!
    Să înălţăm cu toţii Numele Lui!

L-am căutat pe Domnul, şi El mi-a răspuns;
    m-a izbăvit din toate temerile mele.
Cei care privesc spre El, se luminează,[b]
    iar feţele nu li se umplu de ruşine.[c]
Acest necăjit a strigat, iar Domnul l-a auzit
    şi l-a scăpat de toate necazurile lui.
Îngerul Domnului îşi[d] aşază tabăra
    împrejurul celor ce se tem de Domnul[e] şi-i salvează.

Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul!
    Ferice de omul care se încrede în El!
Temeţi-vă de Domnul, voi sfinţii Lui,
    căci cei ce se tem de El nu duc lipsă de nimic!
10 Puii de leu duc lipsă şi flămânzesc,
    dar cei ce se tem de Domnul nu duc lipsă de nici un bine.

11 Apropiaţi-vă, fiilor, ascultaţi-mă,
    şi vă voi învăţa frica de Domnul!
12 Cine este omul care doreşte viaţa
    şi vrea să vadă zile bune?
13 Acela să-şi păzească limba de rău
    şi buzele – de cuvinte înşelătoare!
14 Să renunţe la rău şi să facă binele!
    Să caute pacea şi s-o urmărească!

15 Căci ochii Domnului sunt peste cei drepţi,
    iar urechile Lui iau aminte la strigătul[f] lor.
16 Faţa Domnului însă este împotriva celor ce săvârşesc răul,
    ca să le şteargă amintirea de pe pământ.

17 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude
    şi-i izbăveşte din toate necazurile lor.
18 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită
    şi-i izbăveşte pe cei cu duhul zdrobit.

19 De multe necazuri are parte cel drept,
    dar Domnul îl izbăveşte din toate.
20 El îi păzeşte toate oasele
    şi nici unul măcar nu îi va fi rupt.

21 Răul va aduce moartea celui nelegiuit,
    iar cei ce-l urăsc pe cel drept vor fi pedepsiţi.
22 Domnul îi răscumpără pe slujitorii Săi
    şi nici unul din cei ce-şi găsesc refugiul în El nu este pedepsit.

Notas al pie

  1. Psalmii 34:1 Psalmul este un poem în acrostih (fiecare verset începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
  2. Psalmii 34:5 TM; câteva mss TM, LXX: Priviţi spre El şi radiaţi de bucurie
  3. Psalmii 34:5 TM; LXX, Siriacă: şi să nu vi se mai umple feţele de ruşine
  4. Psalmii 34:7 Sau: Îşi
  5. Psalmii 34:7 Lit.: el
  6. Psalmii 34:15 TM; LXX: rugăciunea