Amplified Bible

Psalm 33

Praise to the Creator and Preserver.

1Rejoice in the Lord, you righteous ones;
Praise is becoming and appropriate for those who are upright [in heart—those with moral integrity and godly character].

Give thanks to the Lord with the lyre;
Sing praises to Him with the harp of ten strings.

Sing to Him a new song;
Play skillfully [on the strings] with a loud and joyful sound.

For the word of the Lord is right;
And all His work is done in faithfulness.

He loves righteousness and justice;
The earth is full of the lovingkindness of the Lord.


By the word of the Lord were the heavens made,
And all their host by the breath of His mouth.

He gathers the waters of the sea together as in a wineskin;
He puts the deeps in storehouses.

Let all the earth fear and worship the Lord;
Let all the inhabitants of the world stand in awe of Him.

For He spoke, and it was done;
He commanded, and it stood fast.
10 
The Lord nullifies the counsel of the nations;
He makes the thoughts and plans of the people ineffective.
11 
The counsel of the Lord stands forever,
The thoughts and plans of His heart through all generations.
12 
Blessed [fortunate, prosperous, and favored by God] is the nation whose God is the Lord,
The people whom He has chosen as His own inheritance.

13 
The Lord looks [down] from heaven;
He sees all the sons of man;
14 
From His dwelling place He looks closely
Upon all the inhabitants of the earth—
15 
He who fashions the hearts of them all,
Who considers and understands all that they do.
16 
The king is not saved by the great size of his army;
A warrior is not rescued by his great strength.
17 
A horse is a false hope for victory;
Nor does it deliver anyone by its great strength.

18 
Behold, the eye of the Lord is upon those who fear Him [and worship Him with awe-inspired reverence and obedience],
On those who hope [confidently] in His compassion and lovingkindness,
19 
To rescue their lives from death
And keep them alive in famine.
20 
We wait [expectantly] for the Lord;
He is our help and our shield.
21 
For in Him our heart rejoices,
Because we trust [lean on, rely on, and are confident] in His holy name.
22 
Let Your [steadfast] lovingkindness, O Lord, be upon us,
In proportion as we have [a]hoped in You.

Notas al pie

  1. Psalm 33:22 I.e. placed our confidence.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 33

Psalm 33

Lovprisning till Skaparen och Herren

1Jubla i Herren, ni rättfärdiga,

för det hör till de rättsinniga att prisa honom!

2Prisa Herren med lyra,

sjung lovsång till honom med tiosträngad harpa!

3Sjung en ny sång för honom,

spela ljuvligt och ropa av glädje!

4Herrens ord är tillförlitligt,

allt han gör sker i trofasthet.

5Han älskar rätt och rättfärdighet.

Jorden är full av Herrens nåd.

6Genom Herrens ord blev himlarna till,

dess här genom hans muns ande.

7Han samlade havsvattnen till en plats,

han lade djupen där de skulle förvaras.

8Låt alla i hela världen frukta Herren,

alla jordens invånare visa vördnad för honom.

9För han talade, och det blev till,

han befallde, och det stod där.

10Herren gör folkens planer om intet,

han avvisar deras målsättningar.

11Herrens plan består för evigt,

hans avsikter från generation till generation.

12Lyckligt är det folk vars Gud Herren är,

det folk som han har utvalt till sitt eget!

13Från himlen blickar Herren ner,

han ser varje människa.

14Han betraktar från sin boning

alla som bor på jorden,

15han som har skapat allas hjärtan

och vakar över allt de gör.

16Ingen kung kan räddas av en stor armé,

ingen kämpe kommer undan för sin stora styrka.

17Stridshästar ger falska hopp om räddning.

De är starka, men de kan inte rädda någon.

18Men Herrens ögon följer dem som fruktar honom

och hoppas på hans nåd.

19Han räddar dem från döden

och håller dem vid liv under hungersnöd.

20Vi väntar på Herren,

han är vår hjälp och sköld.

21I honom har vi vår innerliga glädje.

Vi förtröstar på hans heliga namn.

22Herre, låt din nåd vila över oss,

för vi hoppas bara på dig.