Amplified Bible

Psalm 32

Blessedness of Forgiveness and of Trust in God.

A Psalm of David. A skillful [a]song, or a didactic or reflective poem.

1Blessed [fortunate, prosperous, favored by God] is he whose transgression is forgiven,
And whose sin is covered.

Blessed is the man to whom the Lord does not impute wickedness,
And in whose spirit there is no deceit.


When I kept silent about my sin, my body wasted away
Through my groaning all the day long.

For day and night Your hand [of displeasure] was heavy upon me;
My [b]energy (vitality, strength) was drained away as with the burning heat of summer. Selah.

I acknowledged my sin to You,
And I did not hide my wickedness;
I said, “I will confess [all] my transgressions to the Lord”;
And You forgave the guilt of my sin. Selah.

Therefore, let everyone who is godly pray to You [for forgiveness] in a time when You [are near and] may be found;
Surely when the great waters [of trial and distressing times] overflow they will not reach [the spirit in] him.

You are my hiding place; You, Lord, protect me from trouble;
You surround me with songs and shouts of deliverance. Selah.


I will instruct you and teach you in the way you should go;
I will counsel you [who are willing to learn] with My eye upon you.

Do not be like the horse or like the mule which have no understanding,
Whose trappings include bridle and rein to hold them in check,
Otherwise they will not come near to you.
10 
Many are the sorrows of the wicked,
But he who trusts in and relies on the Lord shall be surrounded with compassion and lovingkindness.
11 
Be glad in the Lord and rejoice, you righteous [who actively seek right standing with Him];
Shout for joy, all you upright in heart.

Notas al pie

  1. Psalm 32:1 Meaning uncertain.
  2. Psalm 32:4 Lit life juices were turned into the drought of summer.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 32

Psalmul 32

Al lui David. Un maschil[a].

Ferice de cel a cărui nelegiuire este iertată,
    de cel al cărui păcat este acoperit!
Ferice de omul
    căruia Domnul nu-i ţine în seamă vina
        şi în duhul căruia nu există înşelăciune!

Când tăceam, mi se uscau oasele
    din pricina gemetelor mele necurmate.
Zi şi noapte mâna Ta apăsa asupra mea;
    vlaga îmi ajunsese ca o uscăciune văratică.Sela
Atunci mi-am mărturisit păcatul
    şi nu Ţi-am ascuns vina mea.
Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului nelegiuirile!“,
    şi astfel Tu mi-ai iertat vina şi păcatul.Sela.
De aceea fiecare credincios să Ţi se roage
    câtă vreme mai poţi fi găsit,
iar când apele vor fi mari,
    pe el nu-l vor atinge.
Tu eşti un adăpost pentru mine!
    Tu mă vei păzi de necaz,
        înconjurându-mă cu cântări de izbăvire!Sela
„Eu te voi instrui şi te voi învăţa calea pe care trebuie să mergi;
    te voi sfătui şi ochiul Meu va veghea asupra ta.
Nu fi[b] ca un cal sau ca un catâr
    fără discernământ,
care numai strunit cu un frâu şi cu o zăbală
    se apropie de tine!“
10 De multe dureri are parte cel rău,
    dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat de îndurare.

11 Bucuraţi-vă în Domnul, înveseliţi-vă, voi, cei drepţi!
    Strigaţi de bucurie, toţi cei cu inima cinstită!

Notas al pie

  1. Psalmii 32:1 Titlu. Probabil un termen literar sau muzical, având un sens nesigur; şi în Ps. 32, 42, 44, 45, 52, 53, 54, 55, 74, 78, 89 şi 142
  2. Psalmii 32:9 Ebr.: fiţi