Amplified Bible

Psalm 30

Thanksgiving for Deliverance from Death.

A Psalm; a Song at the Dedication of the House (Temple). A Psalm of David.

1I will extol and praise You, O Lord, for You have lifted me up,
And have not let my enemies rejoice over me.

O Lord my God,
I cried to You for help, and You have healed me.

O Lord, You have brought my life up from Sheol (the nether world, the place of the dead);
You have kept me alive, so that I would not go down to the pit (grave).

Sing to the Lord, O you His godly ones,
And give thanks at the mention of His holy name.

For His anger is but for a moment,
[a]His favor is for a lifetime.
Weeping may endure for a night,
But a shout of joy comes in the morning.


As for me, in my prosperity I said,
“I shall never be moved.”

By Your favor and grace, O Lord, you have made my mountain stand strong;
You hid Your face, and I was horrified.

I called to You, O Lord,
And to the Lord I made supplication (specific request).

“What profit is there in my blood (death), if I go down to the pit (grave)?
Will the dust praise You? Will it declare Your faithfulness [to man]?

10 
“Hear, O Lord, be gracious and show favor to me;
O Lord, be my helper.”
11 
You have turned my mourning into dancing for me;
You have taken off my sackcloth and clothed me with joy,
12 
That my soul may sing praise to You and not be silent.
O Lord my God, I will give thanks to You forever.

Notas al pie

  1. Psalm 30:5 Or in His favor is life.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 30

Psalm 30

En hyllning till Gud och ett tack för befrielse

1En psalm, en sång av David vid tempelinvigningen.

2Jag vill lova dig, Herre,

för du lyfte mig upp

och lät inte mina fiender triumfera över mig.

3Herre, min Gud, jag bad till dig,

och du helade mig.

4Herre, du förde mig upp ur dödsriket,

du räddade mig tillbaka till livet,

från att fara ner i graven.

5Lovsjung Herren, ni hans fromma,

prisa hans heliga namn!

6Hans vrede varar bara ett ögonblick

men hans nåd hela livet.

Gråten kan gästa om natten,

men när morgonen gryr kommer glädjen.

7När jag levde i min trygghet sa jag till mig själv:

”Ingenting kan rubba mig.”

8Herre, i din godhet ställde du mig på en fast berggrund.[a]

Men när du vände bort ditt ansikte från mig,

blev jag skräckslagen.

9Jag ropade till dig, Herre,

jag bad Herren om nåd.

10”Vad vinner du genom att låta mig gå under, ner i graven?

Kan stoftet prisa dig?

Kan det berätta om din trofasthet?

11Hör, Herre, var nådig mot mig,

Herre, bli min hjälpare!”

12Då förvandlade du min klagan till dans.

Du tog av mig sorgdräkten och klädde mig i glädje.

13Därför vill jag sjunga lovsånger och aldrig tystna.

Herre, min Gud, jag vill prisa dig i evighet!

Notas al pie

  1. 30:8 Grundtextens innebörd är osäker.