Amplified Bible

Psalm 30

Thanksgiving for Deliverance from Death.

A Psalm; a Song at the Dedication of the House (Temple). A Psalm of David.

1I will extol and praise You, O Lord, for You have lifted me up,
And have not let my enemies rejoice over me.

O Lord my God,
I cried to You for help, and You have healed me.

O Lord, You have brought my life up from Sheol (the nether world, the place of the dead);
You have kept me alive, so that I would not go down to the pit (grave).

Sing to the Lord, O you His godly ones,
And give thanks at the mention of His holy name.

For His anger is but for a moment,
[a]His favor is for a lifetime.
Weeping may endure for a night,
But a shout of joy comes in the morning.


As for me, in my prosperity I said,
“I shall never be moved.”

By Your favor and grace, O Lord, you have made my mountain stand strong;
You hid Your face, and I was horrified.

I called to You, O Lord,
And to the Lord I made supplication (specific request).

“What profit is there in my blood (death), if I go down to the pit (grave)?
Will the dust praise You? Will it declare Your faithfulness [to man]?

10 
“Hear, O Lord, be gracious and show favor to me;
O Lord, be my helper.”
11 
You have turned my mourning into dancing for me;
You have taken off my sackcloth and clothed me with joy,
12 
That my soul may sing praise to You and not be silent.
O Lord my God, I will give thanks to You forever.

Notas al pie

  1. Psalm 30:5 Or in His favor is life.

Het Boek

Psalmen 30

1Een psalm van David. Een speciaal lied voor de inwijding van de tempel.

Ik geef U alle eer en lof, Here,
want U hebt mij uit de put gehaald.
U zorgde ervoor dat mijn vijanden
geen leedvermaak over mij konden hebben.
Naar U heb ik geroepen om hulp,
Here, mijn God,
en U hebt mij genezen.
U gaf mij het leven terug
en redde mij van de dood.
Ik hoefde nog niet te sterven.
Laten al zijn volgelingen
psalmen zingen voor de Here
en zijn heilige naam loven en prijzen.
Want zijn toorn
duurt niet lang,
maar zijn liefde
mogen wij ons hele leven ervaren.
ʼs Avonds
is er droefheid,
maar ʼs morgens
klinkt gejuich.
In mijn overmoed dacht ik altijd
dat mij nooit iets zou overkomen,
want U, Here, hield van mij
en ik stond stevig als een berg.
Maar zodra U Zich voor mij verborg,
was ik alle houvast kwijt.
Ik riep U, Here,
en ik smeekte U om genade:
10 ‘Wat heeft het voor zin
als ik sterf en begraven word?
Het stof kan U niet eren en prijzen
of vertellen over uw trouw!
11 Luister toch, Here, geef mij genade.
Och Here, wilt U mij helpen?’
12 U veranderde mijn droevig gebed
in een blij danklied.
U nam mij mijn rouwkleding af
en bekleedde mij met vreugde.
13 Zodat ik voortdurend lofliederen voor U zou zingen.
Here, mijn God,
ik zal U altijd blijven prijzen.