Amplified Bible

Psalm 29

The Voice of the Lord in the Storm.

A Psalm of David.

1[a]Ascribe to the Lord, O [b]sons of the mighty,
Ascribe to the Lord glory and strength.

Ascribe to the Lord the glory due His name;
Worship the Lord in the beauty and majesty of His holiness [as the creator and source of holiness].


The voice of the Lord is upon the waters;
The God of glory thunders;
The Lord is over many waters.

The voice of the Lord is powerful;
The voice of the Lord is full of majesty.

The voice of the Lord breaks the cedars;
Yes, the Lord breaks in pieces the cedars of Lebanon.

He makes Lebanon skip like a calf,
And Sirion (Mount Hermon) like a young, wild ox.

The voice of the Lord rakes flames of fire (lightning).

The voice of the Lord shakes the wilderness;
The Lord shakes the wilderness of Kadesh.

The voice of the Lord [c]makes the doe labor and give birth
And strips the forests bare;
And in His temple all are saying, “Glory!”

10 
The Lord sat as King at the flood;
Yes, the Lord sits as King forever.
11 
The Lord will give [unyielding and impenetrable] strength to His people;
The Lord will bless His people with peace.

Notas al pie

  1. Psalm 29:1 This psalm has been called “The Song of the Thunderstorm,” a glorious psalm of praise sung during an earthshaking tempest which reminds the psalmist of the time of Noah and the deluge (see v 10).
  2. Psalm 29:1 The ancient rabbis interpreted this as referring to the patriarchs. Today many scholars regard this as a reference to God’s angels.
  3. Psalm 29:9 Or makes the oaks shake.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 29

Psalmul 29

Un psalm al lui David

Daţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu[a],
    daţi Domnului slava şi puterea!
Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Său!
    Închinaţi-vă Domnului cu podoabe sfinte[b]!

Glasul Domnului răsună deasupra apelor.
    Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul;
        Domnul este deasupra apelor mari.
Glasul Domnului răsună cu putere,
    glasul Domnului răsună cu măreţie.
Glasul Domnului doboară cedrii;
    Domnul doboară cedrii Libanului.
El face Libanul să sară ca un viţel
    şi Sirionul[c] – ca un pui de bivol sălbatic.
Glasul Domnului despică cu scânteieri de foc.
    Glasul Domnului face să tremure pustia,
        Domnul face să tremure pustia Kadeş.
Glasul Domnului apleacă stejarii[d]
    şi despoaie pădurile;
        în Templul Său toţi strigă: „Slavă!“
10 În timpul potopului Domnul era pe tron;
    Domnul va trona ca împărat pe vecie.
11 Domnul dă tărie poporului Său.
    Domnul binecuvântează pe poporul Său cu pace.

Notas al pie

  1. Psalmii 29:1 Sau: făpturi cereşti; sau: îngeri
  2. Psalmii 29:2 Sau: în splendoarea sfinţeniei Sale; sfinţenie se poate referi la Domnul Însuşi, la Tabernacul sau la îmbrăcămintea preoţească (vezi Ps. 110:3)
  3. Psalmii 29:6 muntele Hermon
  4. Psalmii 29:9 Sau: provoacă caprelor de munte naşterea