Amplified Bible

Psalm 28

A Prayer for Help, and Praise for Its Answer.

A Psalm of David.

1To you I call, O Lord,
My rock, do not be deaf to me,
For if You are silent to me,
I will become like those who go down to the pit (grave).

Hear the voice of my supplication (specific requests, humble entreaties) as I cry to You for help,
As I lift up my hands and heart toward Your innermost sanctuary (Holy of Holies).

Do not drag me away with the wicked
And with those who do evil,
Who speak peace with their neighbors,
While malice and mischief are in their hearts.

Repay them according to their work and according to the evil of their practices;
Repay them according to the deeds of their hands;
Repay them what they deserve.

Because they have no regard for the works of the Lord
Nor the deeds of His hands,
He will tear them down and not rebuild them.


Blessed be the Lord,
Because He has heard the voice of my supplication.

The Lord is my strength and my [impenetrable] shield;
My heart trusts [with unwavering confidence] in Him, and I am helped;
Therefore my heart greatly rejoices,
And with my song I shall thank Him and praise Him.

The Lord is their [unyielding] strength,
And He is the fortress of salvation to His anointed.

Save Your people and bless Your inheritance;
Be their shepherd also, and carry them forever.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 28

Psalmul 28

Al lui David

Doamne, către Tine strig!
    Stânca mea, nu rămâne surd la strigătul meu,
ca nu cumva, tăcând faţă de mine,
    să mă asemăn cu cei care se coboară în groapă!
Ascultă glasul rugilor mele,
    atunci când strig către Tine după ajutor,
atunci când îmi ridic mâinile
    spre Locul Tău Preasfânt!

Nu mă condamna împreună cu cei răi,
    împreună cu răufăcătorii,
cu cei ce vorbesc de pace semenului lor,
    dar în inima lor este numai răutate.
Răsplăteşte-le după faptele lor,
    după răutatea lucrărilor lor;
după faptele mâinilor lor să le răsplăteşti!
    Întoarce asupra lor răsplata cuvenită!
Pentru că ei nu iau aminte la lucrările Domnului
    şi la faptele mâinilor Lui,
El îi va dărâma
    şi nu îi va mai zidi la loc!

Binecuvântat să fie Domnul,
    căci El a ascultat glasul rugilor mele!
Domnul este tăria mea şi scutul meu!
    În El mi se încrede inima, şi sunt ajutat.
De aceea inima mea chiuie de bucurie
    şi-I aduc mulţumiri prin cântecele mele!

Domnul este tăria poporului Său!
    El este fortăreaţă izbăvitoare pentru unsul Său.
Mântuieşte-Ţi poporul!
    Binecuvântează-Ţi moştenirea!
        Păstoreşte-i şi sprijină-i pe vecie!