Amplified Bible

Psalm 28

A Prayer for Help, and Praise for Its Answer.

A Psalm of David.

1To you I call, O Lord,
My rock, do not be deaf to me,
For if You are silent to me,
I will become like those who go down to the pit (grave).

Hear the voice of my supplication (specific requests, humble entreaties) as I cry to You for help,
As I lift up my hands and heart toward Your innermost sanctuary (Holy of Holies).

Do not drag me away with the wicked
And with those who do evil,
Who speak peace with their neighbors,
While malice and mischief are in their hearts.

Repay them according to their work and according to the evil of their practices;
Repay them according to the deeds of their hands;
Repay them what they deserve.

Because they have no regard for the works of the Lord
Nor the deeds of His hands,
He will tear them down and not rebuild them.


Blessed be the Lord,
Because He has heard the voice of my supplication.

The Lord is my strength and my [impenetrable] shield;
My heart trusts [with unwavering confidence] in Him, and I am helped;
Therefore my heart greatly rejoices,
And with my song I shall thank Him and praise Him.

The Lord is their [unyielding] strength,
And He is the fortress of salvation to His anointed.

Save Your people and bless Your inheritance;
Be their shepherd also, and carry them forever.

Het Boek

Psalmen 28

1Door David.

Ik roep naar U, Here, mijn rots.
Keer U niet zonder te spreken van mij af.
Want als U tegen mij blijft zwijgen,
zal ik sterven.
Luister toch naar mijn luide smeekbeden.
Ik hef mijn handen naar U omhoog in uw heiligdom.
Vernietig mij niet samen met de goddelozen
of met andere misdadigers.
Die spreken wel vriendelijk met anderen,
maar in hun hart haten zij hen.
Geef hun wat zij verdienen, loon naar werken.
Vergeld hun naar hun handelwijze.
De Here zal hen vernietigen
en niet meer herstellen,
omdat zij geen oog hebben voor wat Hij doet
en niets begrijpen van zijn werken.
Ik loof de Here,
want Hij heeft mijn luide smeekbeden gehoord.
De Here geeft mij zijn kracht,
Hij is het schild waarachter ik schuil.
Mijn hart heeft op Hem vertrouwd
en Hij heeft mij geholpen.
Mijn hart juicht en ik prijs Hem met mijn lied.
De Here geeft zijn volk kracht.
Hij is een beschermende vesting
voor hem die Hij heeft gezalfd.
Maak uw volk vrij en zegen wie van U zijn.
Zorg voor hen als een herder voor zijn schapen
en bescherm hen tot in eeuwigheid.