Amplified Bible

Psalm 27

A Psalm of Fearless Trust in God.

A Psalm of David.

1The Lord is my light and my salvation—
Whom shall I fear?
The Lord is the refuge and fortress of my life—
Whom shall I dread?

When the wicked came against me to eat up my flesh,
My adversaries and my enemies, they stumbled and fell.

Though an army encamp against me,
My heart will not fear;
Though war arise against me,
Even in this I am confident.


One thing I have asked of the Lord, and that I will seek:
That I may dwell in the house of the Lord [in His presence] all the days of my life,
To gaze upon the beauty [the delightful loveliness and majestic grandeur] of the Lord
And to meditate in His temple.

For in the day of trouble He will hide me in His shelter;
In the secret place of His tent He will hide me;
He will lift me up on a rock.

And now my head will be lifted up above my enemies around me,
In His tent I will offer sacrifices with shouts of joy;
I will sing, yes, I will sing praises to the Lord.


Hear, O Lord, when I cry aloud;
Be gracious and compassionate to me and answer me.

When You said, “Seek My face [in prayer, require My presence as your greatest need],” my heart said to You,
“Your face, O Lord, I will seek [on the authority of Your word].”

Do not hide Your face from me,
Do not turn Your servant away in anger;
You have been my help;
Do not abandon me nor [a]leave me,
O God of my salvation!
10 
Although my father and my mother have abandoned me,
Yet the Lord will take me up [adopt me as His child].

11 
Teach me Your way, O Lord,
And lead me on a level path
Because of my enemies [who lie in wait].
12 
Do not give me up to the will of my adversaries,
For false witnesses have come against me;
They breathe out violence.
13 
I would have despaired had I not believed that I would see the goodness of the Lord
In the land of the living.
14 
Wait for and confidently expect the Lord;
Be strong and let your heart take courage;
Yes, wait for and confidently expect the Lord.

Notas al pie

  1. Psalm 27:9 Lit forsake.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 27

Psalmul 27

Al lui David

Domnul este lumina şi mântuirea mea;
    de cine să mă tem?
Domnul este refugiul vieţii mele;
    de cine să-mi fie frică?

Când se apropie răufăcătorii de mine
    ca să-mi devoreze carnea,
tocmai ei, asupritorii şi duşmanii mei,
    se poticnesc şi cad.
Chiar dacă ar înainta o oştire împotriva mea,
    inima mea tot nu s-ar teme;
chiar dacă s-ar porni război împotriva mea,
    chiar şi atunci aş fi încrezător.

Un singur lucru cer de la Domnul
    şi-l caut cu stăruinţă:
să locuiesc în Casa Domnului
    în toate zilele vieţii mele,
ca să privesc frumuseţea Domnului
    şi să-L caut în Templul Lui,
căci El mă va tăinui în Coliba Sa
    în ziua cea rea,
mă va ascunde în locul tainic al Cortului Său
    şi mă va înălţa pe o stâncă.
Deja mi se înalţă capul
    deasupra duşmanilor care mă împresoară;
de aceea voi aduce la Cortul Lui jertfe în sunet de trâmbiţă,
    voi cânta şi Îl voi lăuda pe Domnul.

Doamne, ascultă-mi glasul când Te chem,
    îndură-te de mine şi răspunde-mi!
Inima îmi spune din partea Ta:
    „Caută faţa Mea!“[a]
Doamne, faţa Ta o caut!
    Nu-Ţi ascunde faţa de mine,
nu îndepărta cu mânie pe robul Tău!
    Tu eşti ajutorul meu!
Nu mă da uitării şi nu mă părăsi,
    Dumnezeul mântuirii mele!
10 Chiar dacă tatăl meu şi mama mea m-ar părăsi,
    Domnul m-ar primi.[b]
11 Doamne, învaţă-mă calea Ta,
    condu-mă pe cărarea cea netedă,
        din pricina duşmanilor mei!
12 Nu-mi da sufletul pe mâna vrăjmaşilor mei,
    căci împotriva mea se ridică nişte martori mincinoşi
        care suflă numai violenţă.

13 Eu încă mai cred un lucru:
    că voi vedea bunătatea Domnului
        pe pământul celor vii!
14 Nădăjduieşte în Domnul!
    Fii tare şi încurajează-ţi inima!
        Nădăjduieşte în Domnul!

Notas al pie

  1. Psalmii 27:8 Sau: Ţie, inima mea, el îţi spune: / „Caută faţa Mea!“
  2. Psalmii 27:10 Sau: deşi tatăl meu şi mama mea m-au abandonat, / Domnul mă primeşte.