Amplified Bible

Psalm 25

Prayer for Protection, Guidance and Pardon.

A Psalm of David.

1To You, O Lord, I lift up my soul.

O my God, in You I [have unwavering] trust [and I rely on You with steadfast confidence],
Do not let me be ashamed or my hope in You be disappointed;
Do not let my enemies triumph over me.

Indeed, none of those who [expectantly] wait for You will be ashamed;
Those who turn away from what is right and deal treacherously without cause will be ashamed (humiliated, embarrassed).


Let me know Your ways, O Lord;
Teach me Your paths.

Guide me in Your truth and teach me,
For You are the God of my salvation;
For You [and only You] I wait [expectantly] all the day long.

Remember, O Lord, Your [tender] compassion and Your lovingkindnesses,
For they have been from of old.

Do not remember the sins of my youth or my transgressions;
According to Your lovingkindness remember me,
For Your goodness’ sake, O Lord.


Good and upright is the Lord;
Therefore He instructs sinners in the way.

He leads the humble in justice,
And He teaches the humble His way.
10 
All the paths of the Lord are lovingkindness and goodness and truth and faithfulness
To those who keep His covenant and His testimonies.
11 
For Your name’s sake, O Lord,
Pardon my wickedness and my guilt, for they are great.

12 
Who is the man who fears the Lord [with awe-inspired reverence and worships Him with submissive wonder]?
He will teach him [through His word] in the way he should choose.
13 
His soul will dwell in prosperity and goodness,
And his descendants will inherit the land.
14 
The secret [of the wise counsel] of the Lord is for those who fear Him,
And He will let them know His covenant and reveal to them [through His word] its [deep, inner] meaning.
15 
My eyes are continually toward the Lord,
For He will bring my feet out of the net.

16 
Turn to me [Lord] and be gracious to me,
For I am alone and afflicted.
17 
The troubles of my heart are multiplied;
Bring me out of my distresses.
18 
Look upon my affliction and my trouble,
And forgive all my sins.
19 
Look upon my enemies, for they are many;
They hate me with cruel and violent hatred.
20 
Guard my soul and rescue me;
Do not let me be ashamed or disappointed,
For I have taken refuge in You.
21 
Let integrity and uprightness protect me,
For I wait [expectantly] for You.
22 
O God, redeem Israel,
Out of all his troubles.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 25

Psalmul 25[a]

Al lui David

Doamne, la Tine îmi înalţ sufletul!
    Dumnezeul meu, în Tine mă încred:
să nu fiu dat de ruşine!
    Să nu se bucure duşmanii mei de mine!
Da, toţi cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi daţi de ruşine,
    ci de ruşine vor fi făcuţi cei ce Îţi sunt necredincioşi fără motiv.

Fă-mi cunoscute căile Tale, Doamne,
    învaţă-mă cărările Tale!
Călăuzeşte-mă în adevărul Tău, învaţă-mă,
    căci Tu eşti Dumnezeul mântuirii mele!
        În Tine nădăjduiesc toată ziua.
Adu-Ţi aminte, Doamne, de mila şi de îndurarea Ta,
    căci acestea sunt veşnice!
Nu-Ţi aduce aminte de păcatele din tinereţea mea, nici de greşelile mele,
    ci adu-Ţi aminte de mine după îndurarea Ta,
        pentru bunătatea Ta, Doamne!

Domnul este bun şi drept;
    de aceea le dă învăţătură celor păcătoşi pe cale.
El îi îndrumă pe cei smeriţi în ceea ce este drept
    şi îi învaţă pe cei smeriţi calea Lui.
10 Toate cărările Domnului sunt îndurare şi adevăr
    pentru cei ce păzesc legământul şi mărturiile Lui.
11 Doamne, din pricina Numelui Tău,
    iartă-mi vina, căci mare este!
12 Cine se teme de Domnul?
    Aceluia El îi arată ce cale să aleagă.
13 El va locui în fericire,
    iar urmaşii lui vor moşteni ţara.
14 Sfatul[b] Domnului este pentru cei ce se tem de El,
    iar legământul Lui le dă învăţătură.
15 Către Domnul îmi îndrept totdeauna privirea,
    căci El îmi scoate picioarele din laţ.

16 Întoarce-Te spre mine şi îndură-te de mine,
    căci sunt singur şi necăjit!
17 Necazurile inimii mele s-au înmulţit;
    izbăveşte-mă din nenorocirile mele!
18 Uită-te la năpasta şi la necazul meu
    şi iartă toate păcatele mele!
19 Ia aminte la duşmanii mei, căci se înmulţesc,
    şi la înverşunata ură cu care mă urăsc.
20 Păzeşte-mi sufletul şi izbăveşte-mă,
    nu mă lăsa de batjocură, căci mă încred în Tine!
21 Integritatea şi nevinovăţia să mă ocrotească,
    căci nădăjduiesc în Tine!

22 Dumnezeule, răscumpără pe Israel
    din toate necazurile lui!

Notas al pie

  1. Psalmii 25:1 Psalmul este un poem în acrostih (fiecare verset începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
  2. Psalmii 25:14 Sau: prietenia