Amplified Bible

Psalm 24

The King of Glory Entering Zion.

[a]A Psalm of David.

1The earth [b]is the Lord’s, and the fullness of it,
The world, and those who dwell in it.

For He has founded it upon the seas
And established it upon the streams and the rivers.

Who may ascend onto the [c]mountain of the Lord?
And who may stand in His holy place?

He who has clean hands and a pure heart,
Who has not lifted up his soul to what is false,
Nor has sworn [oaths] deceitfully.

He shall receive a blessing from the Lord,
And righteousness from the God of his salvation.

This is the generation (description) of those who diligently seek Him and require Him as their greatest need,
Who seek Your face, even [as did] Jacob. Selah.


Lift up your heads, O gates,
And be lifted up, ancient doors,
That the King of glory may come in.

Who is the King of glory?
The Lord strong and mighty,
The Lord mighty in battle.

Lift up your heads, O gates,
And lift them up, ancient doors,
That the King of glory may come in.
10 
Who is [He then] this King of glory?
The Lord of hosts,
He is the King of glory [who rules over all creation with His heavenly armies]. Selah.

Notas al pie

  1. Psalm 24:1 In the Talmud it is said that the Levites sang a particular psalm for every day of the week, and this was the psalm for the first day.
  2. Psalm 24:1 The ancient rabbis taught that since the earth and everything it contains belongs to the Lord, it is sacrilege to enjoy anything of the world without first saying a benediction for it.
  3. Psalm 24:3 I.e. Mount Zion.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 24

Psalmul 24

Al lui David. Un psalm.

Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el,
    lumea şi locuitorii ei,
căci El l-a întemeiat pe mări
    şi l-a întărit pe râuri.

Cine se va sui pe muntele Domnului?
    Cine se va ridica până la locul Lui cel sfânt?
Cel cu mâinile nevinovate şi cu inima curată,
    care nu-şi dedă[a] sufletul la minciună
        şi nu jură ca să înşele.[b]
El va primi binecuvântare de la Domnul
    şi dreptate de la Dumnezeul mântuirii lui.
Aceasta este generaţia celor ce-L caută,
    a celor ce caută faţa Ta, Dumnezeu al lui Iacov[c]!Sela
Porţi, ridicaţi-vă capetele!
    Staţi ridicate, intrări veşnice!
        Să intre Împăratul slavei!
Cine este Acest Împărat al slavei?
    Domnul cel tare şi viteaz,
        Domnul cel viteaz în luptă!
Porţi, ridicaţi-vă capetele!
    Staţi ridicate, intrări veşnice!
        Să intre Împăratul slavei!
10 Cine este Acesta, Acest Împărat al slavei?
    Domnul Oştirilor[d]!
        El este Împăratul slavei!Sela

Notas al pie

  1. Psalmii 24:4 Lit.: nu-şi înalţă
  2. Psalmii 24:4 Sau: care nu se închină unui idol / şi nu jură pe ceea ce este fals.
  3. Psalmii 24:6 Două mss TM, LXX, Siriacă; cele mai multe mss TM: faţa ta, Iacove
  4. Psalmii 24:10 Ebr.: YHWH Ţevaot. Termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; peste tot în carte