Amplified Bible

Psalm 21

Praise for Help.

To the Chief Musician. A Psalm of David.

1O Lord the king will delight in Your strength,
And in Your salvation how greatly will he rejoice!

You have given him his heart’s desire,
And You have not withheld the request of his lips. Selah.

For You meet him with blessings of good things;
You set a crown of pure gold on his head.

He asked life of You,
And You gave it to him,
Long life forever and evermore.

His glory is great because of Your victory;
Splendor and majesty You bestow upon him.

For You make him most blessed [and a blessing] forever;
You make him joyful with the joy of Your presence.


For the king [confidently] trusts in the Lord,
And through the lovingkindness (faithfulness, goodness) of the Most High he will never be shaken.

Your hand will reach out and defeat all your enemies;
Your right hand will reach those who hate you.

You will make them as [if in] a blazing oven in the time of your anger;
The Lord will swallow them up in His wrath,
And the fire will devour them.
10 
Their offspring You will destroy from the earth,
And their descendants from the sons of men.
11 
For they planned evil against You;
They devised a [malevolent] plot
And they will not succeed.
12 
For You will make them turn their backs [in defeat];
You will aim Your bowstring [of divine justice] at their faces.
13 
Be exalted, Lord, in Your strength;
We will sing and praise Your power.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 21

Psalm 21

Tacksägelse för Herrens hjälp till kungen

1För körledaren. En psalm av David.

2Herre, kungen gläder sig över din styrka,

han jublar över din räddning.

3Du ger honom vad han innerst inne önskar,

du vägrar honom inget han ber om. Séla

4Du möter honom med rika välsignelser,

du sätter en krona av renaste guld på hans huvud.

5Han ber dig om liv, och du ger honom det,

livsdagar som sträcker sig framåt i evighet.

6Genom din räddning har hans ära blivit stor,

du ger honom majestät och prakt.

7Du ger honom välsignelser för alltid,

du ger honom glädje inför dig.

8För kungen litar på Herren,

och genom den Högstes nåd ska han aldrig vackla.

9Din hand når alla dina fiender,

din starka arm träffar alla som hatar dig.

10När du visar dig,

sätter du dem som i en brinnande ugn.

I sin vrede förtär Herren dem,

eld äter upp dem.

11Du förgör deras efterkommande från jorden,

deras avkomma från människosläktet.

12För de planerade ont mot dig,

de tänkte ut intriger,

men de kommer inte att lyckas.

13Du ska få dem att vända sig om och fly,

när du riktar dina pilar mot dem.

14Herre, du är upphöjd i din makt!

Vi vill sjunga och prisa din stora makt.