Amplified Bible

Psalm 21

Praise for Help.

To the Chief Musician. A Psalm of David.

1O Lord the king will delight in Your strength,
And in Your salvation how greatly will he rejoice!

You have given him his heart’s desire,
And You have not withheld the request of his lips. Selah.

For You meet him with blessings of good things;
You set a crown of pure gold on his head.

He asked life of You,
And You gave it to him,
Long life forever and evermore.

His glory is great because of Your victory;
Splendor and majesty You bestow upon him.

For You make him most blessed [and a blessing] forever;
You make him joyful with the joy of Your presence.


For the king [confidently] trusts in the Lord,
And through the lovingkindness (faithfulness, goodness) of the Most High he will never be shaken.

Your hand will reach out and defeat all your enemies;
Your right hand will reach those who hate you.

You will make them as [if in] a blazing oven in the time of your anger;
The Lord will swallow them up in His wrath,
And the fire will devour them.
10 
Their offspring You will destroy from the earth,
And their descendants from the sons of men.
11 
For they planned evil against You;
They devised a [malevolent] plot
And they will not succeed.
12 
For You will make them turn their backs [in defeat];
You will aim Your bowstring [of divine justice] at their faces.
13 
Be exalted, Lord, in Your strength;
We will sing and praise Your power.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 21

Psalmul 21

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

Doamne, regele se bucură de tăria pe care o dai Tu.
    Şi cât de mult se veseleşte de izbăvirea Ta!
Tu ai împlinit dorinţa inimii lui
    şi n-ai respins cererea buzelor lui!Sela
Căci l-ai întâmpinat cu binecuvântări plăcute,
    i-ai pus pe cap coroană de aur curat.
Ţi-a cerut viaţă şi i-ai dat-o;
    i-ai dat multe zile pentru veci de veci.
Mare este slava lui datorită izbăvirii Tale!
    Splendoare şi măreţie ai pus peste el!
Tu i-ai dat binecuvântări veşnice
    şi l-ai umplut cu bucuria prezenţei Tale.
Căci regele se încrede în Domnul,
    iar prin îndurarea Celui Preaînalt, el nu se va clătina.

Mâna Ta îi va ajunge pe toţi duşmanii Tăi,
    dreapta Ta îi va ajunge pe cei ce Te urăsc.
În ziua arătării Tale
    îi vei face ca un cuptor aprins.
În mânia Lui, Domnul îi va înghiţi
    şi-i va mistui focul!
10 Le vei nimici odraslele de pe pământ
    şi urmaşii dintre fiii oamenilor,
11 căci Ţi s-au împotrivit cu răutate!
    Au urzit intrigi, dar nu vor reuşi!
12 Îi vei pune să dea bir cu fugiţii
    când Îţi vei încorda arcul împotriva lor.

13 Ridică-Te, Doamne, în tăria Ta,
    ca noi să cântăm şi să lăudăm puterea Ta!