Amplified Bible

Psalm 2

The Reign of the Lord’s Anointed.

1Why are the [a]nations in an [b]uproar [in turmoil against God],
And why do the people devise a vain and hopeless plot?

The kings of the earth take their stand;
And the rulers take counsel together
Against the Lord and His Anointed (the Davidic King, the Messiah, the Christ), saying,

“Let us break apart their [divine] bands [of restraint]
And cast away their cords [of control] from us.”


He who sits [enthroned] in the heavens laughs [at their rebellion];
The [Sovereign] [c]Lord scoffs at them [and in supreme contempt He mocks them].

Then He will speak to them in His [profound] anger
And terrify them with His displeasure, saying,

“Yet as for Me, I have anointed and firmly installed My King
Upon Zion, My holy mountain.”


“I will declare the decree of the Lord:
He said to Me, ‘You are My Son;
This day [I proclaim] I have begotten You.

‘Ask of Me, and I will assuredly give [You] the nations as Your inheritance,
And the ends of the earth as Your possession.

‘You shall break them with a rod of iron;
You shall shatter them [in pieces] like earthenware.’”

10 
Now therefore, O kings, act wisely;
Be instructed and take warning, O leaders (judges, rulers) of the earth.
11 
Worship the Lord and serve Him with reverence [with awe-inspired fear and submissive wonder];
Rejoice [yet do so] with trembling.
12 
Kiss (pay respect to) the [d]Son, so that He does not become angry, and you perish in the way,
For His wrath may soon be kindled and set aflame.
How blessed [fortunate, prosperous, and favored by God] are all those who take refuge in Him!

Notas al pie

  1. Psalm 2:1 Or Gentiles.
  2. Psalm 2:1 I.e. a confusion of voices.
  3. Psalm 2:4 Heb Adonai.
  4. Psalm 2:12 The word in the original is bar, taken to be the Aramaic for “son.” But it is surprising that an Aramaic word would be used here. The ancient rabbis maintained that a different word with the same spelling in Hebrew was intended, whose meaning is “pure.” They claimed that it is a reference to the Torah, on the ground that all the words in the Torah are pure.

Het Boek

Psalmen 2

1Wat zijn de ongelovige volken toch dwaas
om tegen de Here op te staan!
Het is onbegrijpelijk dat deze mensen proberen
God te slim af te zijn!
De machthebbers van deze wereld
hebben hun hoofden bijeen gestoken
en de leiders
spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde.
‘Kom op,’ zeggen zij,
‘laten wij onze boeien verbreken
en onszelf bevrijden uit deze slavernij van God.’
Maar God in de hemel lacht wanneer Hij hen hoort.
De Here bespot hun dwaze plannen.
Hij zal hen in zijn toorn aanspreken.
Zij zullen van angst voor Hem ineenkrimpen.
‘Dit is de Koning die Ik heb aangesteld,’
verklaart de Here dan,
‘en Ik heb Hem in Jeruzalem, mijn heilige stad,
een troon gegeven.’
De Uitverkorene van de Here antwoordt vervolgens:
‘Ik zal de eeuwige bedoeling van de Here bekendmaken,
want Hij heeft tegen Mij gezegd:
“Jij bent mijn Zoon,
Ik heb Je vandaag het leven gegeven.
Vraag Mij wat Je wilt
en Ik zal Je alle volken in bezit geven.
Heers over hen met een ijzeren vuist,
verbrijzel hen alsof het potten van aardewerk zijn.” ’
10 Wees daarom verstandig,
koningen en heersers van deze aarde,
en luister nu het nog kan!
11 Dien de Here met eerbied en ontzag,
verheug u in Hem met een bevend hart.
12 Val voor zijn Zoon op uw knieën.
Kus Hem,
want als binnenkort zijn toorn ontbrandt,
bent u verloren.
Zij die hun vertrouwen op Hem stellen,
zijn gelukkige en gezegende mensen!