Amplified Bible

Psalm 19

The Works and the Word of God.

To the Chief Musician. A Psalm of David.

1The heavens are telling of the glory of God;
And the expanse [of heaven] is declaring the work of His hands.

Day after day pours forth speech,
And night after night reveals knowledge.

There is no speech, nor are there [spoken] words [from the stars];
Their voice is not heard.

Yet their voice [in quiet evidence] has gone out through all the earth,
Their words to the end of the world.
In them and in the heavens He has made a tent for the sun,

Which is as a bridegroom coming out of his chamber;
It rejoices as a strong man to run his course.

The sun’s rising is from one end of the heavens,
And its circuit to the other end of them;
And there is nothing hidden from its heat.


The law of the Lord is perfect (flawless), restoring and refreshing the soul;
The statutes of the Lord are reliable and trustworthy, making wise the simple.

The precepts of the Lord are right, bringing joy to the heart;
The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes.

The fear of the Lord is clean, enduring forever;
The judgments of the Lord are true, they are righteous altogether.
10 
They are more desirable than gold, yes, than much fine gold;
Sweeter also than honey and the drippings of the honeycomb.
11 
Moreover, by them Your servant is warned [reminded, illuminated, and instructed];
In keeping them there is great reward.
12 
Who can understand his errors or omissions? Acquit me of hidden (unconscious, unintended) faults.
13 
Also keep back Your servant from presumptuous (deliberate, willful) sins;
Let them not rule and have control over me.
Then I will be blameless (complete),
And I shall be acquitted of great transgression.
14 
Let the words of my mouth and the meditation of my heart
Be acceptable and pleasing in Your sight,
O Lord, my [firm, immovable] rock and my Redeemer.

Bibelen på hverdagsdansk

Salmernes Bog 19:1-15

Skaberværkets vidnesbyrd

1Til korlederen: En sang af David.

2Himlen vidner om Guds herlighed,

universet udtrykker hans underfulde skaberkraft.

3Dag efter dag forkynder solen Guds storhed.

Nat efter nat vidner stjernerne derom.

4Skaberværket taler ikke,

der er ingen stemme at høre.

5Og dog når budskabet til jordens ende,

det kan ses overalt i verden.

Solen fik sit hjemsted på himlen,

6strålende som en brudgom bryder den frem,

gennemløber sin bane med udholdenhed og glæde.

7Den ene horisont er dens udgangspunkt,

ved den anden når den sit mål.

Intet undgår dens brændende varme.

Herrens lov

8Herrens lov er fuldkommen, giver sjælen styrke.

Hans befalinger er troværdige, gør selv en tåbe vis.

9Herrens anvisninger er gode, giver hjertet glæde.

Hans forordninger er fuldkomne, giver indsigt og forstand.

10Herrens ord er sande, står fast for altid.

Hans vedtægter er gode og værd at følge.

11De er mere værd end guld, ja selv det pureste guld,

sødere end frisk honning, der drypper fra bikagen.

12Dine tjenere bliver vejledt gennem dem,

de, der adlyder dem, bliver rigt belønnet.

Hjælp imod synd

13Herre, hvem kan se sine egne fejl?

Straf mig ikke for ubevidste synder.

14Bevar mig fra at synde med vilje,

lad ikke mit begær få magten over mig.

Da kan jeg stå uden skyld for dit ansigt

og skal ikke dømmes for oprør imod dig.

15Gid alt, hvad jeg siger med min mund,

og alt, hvad jeg tænker i mit hjerte,

er noget, du kan acceptere.

Herre, du er den, der beskytter og udfrier mig.