Amplified Bible

Psalm 18

David Praises the Lord for Rescuing Him.

To the Chief Musician. A Psalm of David, the servant of the Lord, who spoke the words of this song to the Lord on the day when the Lord rescued him from the hand of all his enemies and from the hand of Saul. And he said:

1“I love You [fervently and devotedly], O Lord, my strength.”

The Lord is my rock, my fortress, and the One who rescues me;
My God, my rock and strength in whom I trust and take refuge;
My shield, and the horn of my salvation, my high tower—my stronghold.

I call upon the Lord, who is worthy to be praised;
And I am saved from my enemies.


The cords of death surrounded me,
And the streams of ungodliness and torrents of destruction terrified me.

The cords of Sheol (the nether world, the place of the dead) surrounded me;
The snares of death confronted me.

In my distress [when I seemed surrounded] I called upon the Lord
And cried to my God for help;
He heard my voice from His temple,
And my cry for help came before Him, into His very ears.


Then the earth shook and quaked,
The foundations of the mountains trembled;
They were shaken because He was indignant and angry.

Smoke went up from His nostrils,
And fire from His mouth devoured;
Coals were kindled by it.

He bowed the heavens also and came down;
And thick darkness was under His feet.
10 
And He rode upon a cherub (storm) and flew;
And He sped on the wings of the wind.
11 
He made darkness His hiding place (covering); His pavilion (canopy) around Him,
The darkness of the waters, the thick clouds of the skies.
12 
Out of the brightness before Him passed His thick clouds,
Hailstones and coals of fire.
13 
The Lord also thundered in the heavens,
And the Most High uttered His voice,
Hailstones and coals of fire.
14 
He sent out His arrows and scattered them;
And He sent an abundance of lightning flashes and confused and routed them [in defeat].
15 
Then the stream beds of the waters appeared,
And the foundations of the world were laid bare
At Your rebuke, O Lord,
At the blast of the breath of Your nostrils.

16 
He reached from on high, He took me;
He drew me out of many waters.
17 
He rescued me from my strong enemy,
And from those who hated me, for they were too strong for me.
18 
They confronted me in the day of my disaster,
But the Lord was my support.
19 
He brought me out into a broad place;
He rescued me because He was pleased with me and delighted in me.

20 
The Lord dealt with me according to my righteousness (moral character, spiritual integrity);
According to the cleanness of my hands He has rewarded me.
21 
For I have kept the ways of the Lord,
And have not wickedly departed from my God.
22 
For all His ordinances were before me,
And I did not put away His statutes from me.
23 
I was [a]blameless before Him,
And I kept myself free from my sin.
24 
Therefore the Lord has rewarded me according to my righteousness (moral character, spiritual integrity),
According to the cleanness of my hands in His sight.

25 
With the kind (merciful, faithful, loyal) You show Yourself kind,
With the blameless You show Yourself blameless,
26 
With the pure You show Yourself pure,
And with the crooked You show Yourself astute.
27 
For You save an afflicted and humble people,
But bring down those [arrogant fools] with haughty eyes.
28 
For You cause my lamp to be lighted and to shine;
The Lord my God illumines my darkness.
29 
For by You I can crush a troop,
And by my God I can leap over a wall.

30 
As for God, His way is [b]blameless.
The word of the Lord is tested [it is perfect, it is faultless];
He is a shield to all who take refuge in Him.
31 
For who is God, but the Lord?
Or who is a rock, except our God,
32 
The God who encircles me with strength
And makes my way blameless?
33 
He makes my feet like [c]hinds’ feet [able to stand firmly and tread safely on paths of testing and trouble];
He sets me [securely] upon my high places.
34 
He trains my hands for war,
So that my arms can bend a bow of bronze.
35 
You have also given me the shield of Your salvation,
And Your right hand upholds and sustains me;
Your gentleness [Your gracious response when I pray] makes me great.
36 
You enlarge the path beneath me and make my steps secure,
So that my feet will not slip.

37 
I pursued my enemies and overtook them;
And I did not turn back until they were consumed.
38 
I shattered them so that they were not able to rise;
They fell [wounded] under my feet.
39 
For You have encircled me with strength for the battle;
You have subdued under me those who rose up against me.
40 
You have also made my enemies turn their backs to me [in defeat],
And I silenced and destroyed those who hated me.
41 
They cried for help, but there was no one to save them—
Even to the Lord [they cried], but He did not answer them.
42 
Then I beat them fine as the dust before the wind;
I emptied them out as the dirt of the streets.

43 
You have rescued me from the contentions of the people;
You have placed me as the head of the nations;
A people whom I have not known serve me.
44 
As soon as they hear me, they respond and obey me;
Foreigners feign obedience to me.
45 
Foreigners lose heart,
And come trembling out of their strongholds.

46 
The Lord lives, blessed be my rock;
And may the God of my salvation be exalted,
47 
The God who avenges me,
And subdues peoples (nations) under me.
48 
He rescues me from my enemies;
Yes, You lift me up above those who rise up against me;
You deliver me from the man of violence.
49 
Therefore will I give thanks and praise You, O Lord, among the nations,
And sing praises to Your name.
50 
He gives great triumphs to His king,
And shows steadfast love and mercy to His anointed,
To David and his descendants forever.

Notas al pie

  1. Psalm 18:23 Lit complete; or having integrity; or perfect.
  2. Psalm 18:30 See v 23.
  3. Psalm 18:33 I.e. the hoofs of a doe.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 18

Psalmul 18

Pentru dirijor. Al lui David, robul Domnului. David I-a dedicat Domnului cuvintele acestui cântec în ziua în care l-a eliberat din mâna tuturor duşmanilor lui şi din mâna lui Saul. El a zis:

Te iubesc, Doamne, Tăria mea!

    Domnul este stânca mea, fortăreaţa mea şi izbăvitorul meu!
Dumnezeul meu este stânca mea în Care mă adăpostesc,
    scutul meu, cornul[a] mântuirii mele, întăritura mea!
Eu Îl chem în ajutor pe Domnul, Care este vrednic de laudă,
    şi sunt izbăvit de duşmanii mei.

Mă înfăşuraseră legăturile morţii,
    mă copleşiseră şuvoaiele nimicirii.
Legăturile Locuinţei Morţilor mă împresuraseră,
    mă prinseseră laţurile morţii.
Dar în necazul meu L-am chemat pe Domnul,
    am strigat către Dumnezeul meu.
El a ascultat glasul meu din Templul Său cel Sfânt
    şi strigătul meu a ajuns înaintea Lui, până la urechile Sale.

Atunci s-a zguduit şi s-a cutremurat pământul,
    temeliile munţilor s-au zdruncinat,
        s-au clătinat, pentru că El se mâniase.
Ţâşnea fum din nările Lui
    şi foc mistuitor din gura Lui,
        cărbuni aprinşi ieşeau din ea.
A aplecat cerurile şi a coborât;
    nori negri erau sub picioarele Lui.
10 Călărea pe un heruvim, zbura,
    plutea pe aripile vântului.
11 Întunericul Şi-l aşternuse drept învelitoare, iar împrejurul Lui, drept acoperământ,
    erau ape întunecoase şi nori deşi.
12 Din strălucirea care se oglindea înaintea Sa, prin norii Lui,
    ieşea grindină şi cărbuni aprinşi.
13 Domnul a tunat din ceruri,
    Cel Preaînalt Şi-a făcut auzit glasul,
        răspândind grindină şi cărbuni aprinşi[b].
14 Şi-a aruncat săgeţile, risipindu-i pe duşmani;
    a trimis fulgerele şi i-a pus pe fugă.
15 La mustrarea Ta, Doamne,
    la suflarea nărilor Tale,
s-au văzut albiile apelor
    şi s-au descoperit temeliile lumii.

16 El S-a întins din înălţime şi m-a apucat,
    m-a scos din apele cele mari,
17 m-a izbăvit de duşmanul meu cel puternic
    şi de vrăjmaşii mei, căci erau mai tari decât mine.
18 Ei m-au înfruntat în ziua necazului meu,
    dar Domnul mi-a fost sprijin.
19 El m-a scos la loc larg,
    m-a izbăvit, pentru că El Îşi găseşte plăcerea în mine.

20 Domnul mi-a răsplătit după dreptatea mea,
    mi-a făcut după curăţia mâinilor mele,
21 căci am păzit căile Domnului
    şi nu m-am făcut vinovat faţă de Dumnezeul meu.
22 Toate judecăţile Lui sunt înaintea mea
    şi nu am îndepărtat hotărârile Lui de la mine.
23 Am fost integru înaintea Lui
    şi m-am păzit de nelegiuire.
24 Domnul mi-a răsplătit după dreptatea mea,
    după curăţia mâinilor mele înaintea ochilor Săi.

25 Cu cel credincios Tu Te arăţi credincios,
    cu cel drept Tu Te arăţi drept,
26 cu cel integru Tu Te arăţi integru,
    dar cu cel înşelător Tu Te porţi după înşelăciunea lui.
27 Tu mântuieşti poporul smerit,
    dar smereşti pe cel cu ochii trufaşi.
28 Tu îmi aprinzi candela, Doamne!
    Dumnezeul meu îmi luminează întunericul!
29 Cu Tine mă năpustesc asupra năvălitorilor!
    Cu Dumnezeul meu sar peste zidul întărit!

30 Cât despre Dumnezeu, calea Lui este desăvârşită,
    cuvintele[c] Domnului sunt încercate;
        El este un scut pentru toţi cei ce se se adăpostesc în El.
31 Cine este Dumnezeu în afară de Domnul?
    Cine este Stâncă în afară de Dumnezeul nostru?
32 Dumnezeu este Cel Ce m-a încins cu tărie
    şi mi-a făcut desăvârşită calea.
33 El mi-a făcut picioarele ca ale ciutelor
    şi m-a aşezat pe înălţimi.
34 Îmi deprinde mâinile pentru luptă,
    astfel încât braţele mele întind arcul de aramă.
35 Tu îmi dai scutul mântuirii Tale,
    dreapta Ta mă sprijină,
        ajutorul[d] Tău mă face mare.
36 Tu-mi lărgeşti calea sub paşii mei,
    ca să nu-mi alunece picioarele[e].

37 Îmi urmăresc duşmanii şi-i ajung;
    nu mă întorc până nu-i prăpădesc.
38 Îi zdrobesc, de nu mai sunt în stare să se ridice;
    ei cad sub picioarele mele.
39 Tu mă încingi cu tărie pentru luptă
    şi-i smereşti pe vrăjmaşii mei sub picioarele mele.
40 Tu faci ca duşmanii mei să fugă dinaintea mea
    şi eu îi nimicesc pe cei ce mă urăsc.
41 Ei strigă după ajutor, dar nimeni nu-i izbăveşte;
    strigă către Domnul, dar El nu le răspunde.
42 Îi pisez făcându-i ca praful în bătaia vântului;
    îi calc ca pe noroiul de pe uliţe.

43 Tu mă scapi de învinuirile poporului,
    mă pui drept căpetenie a neamurilor;
        un popor pe care nu-l cunosc îmi slujeşte.
44 Fiii străinului dau înapoi în faţa mea;
    de îndată ce mă aud, mă ascultă.
45 Fiii străinului îngălbenesc
    şi ies tremurând din fortăreţele lor.

46 Domnul este viu!
    Binecuvântată să fie Stânca mea!
        Mărit să fie Dumnezeul mântuirii mele!
47 Dumnezeu este Cel Ce mă răzbună,
    Cel Care îmi supune popoare,
48         Cel Ce mă izbăveşte de vrăjmaşii mei.
Tu mă ridici deasupra duşmanilor mei
    şi mă scapi de omul asupritor.

49 De aceea Te voi lăuda printre neamuri, Doamne,
    şi voi cânta laudă Numelui Tău!
50 El dă mari izbăviri regelui Său
    şi arată îndurare unsului Său,
        lui David şi seminţei[f] lui în veac.

Notas al pie

  1. Psalmii 18:2 În concepţia antică cornul era un simbol al puterii sau al unui conducător puternic; prin urmare, sintagma cornul mântuirii mele ar putea fi tradusă şi cu mântuitorul meu puternic
  2. Psalmii 18:13 Cele mai multe mss TM; câteva mss TM, LXX (vezi şi 2 Sam. 22:14) nu conţin: grindină şi cărbuni aprinşi
  3. Psalmii 18:30 Lit.: cuvântul, fie cu sensul de poruncă, fie cu sensul de promisiune; este tradus ca plural pentru a-l deosebi de Cuvântul (dabar) Domnului
  4. Psalmii 18:35 Lit.: răspunsul Tău (la rugăciunile mele)
  5. Psalmii 18:36 Lit.: gleznele
  6. Psalmii 18:50 Termenul ebraic pentru sămânţă este un singular care se poate referi atât la un singur urmaş, cât şi la toţi urmaşii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenţionată. În traducerea de faţă a fost redat fie literal, fie cu urmaş sau urmaşi, în funcţie de contextul literal şi de cel teologic