Amplified Bible

Psalm 16

The Lord, the Psalmist’s Portion in Life and Deliverer in Death.

A [a]Mikhtam of David [probably intended to record memorable thoughts].

1Keep and protect me, O God, for in You I have placed my trust and found refuge.

I said to the Lord, “You are my Lord;
I have no good besides You.”

As for the saints (godly people) who are in the land,
They are the majestic and the noble and the excellent ones in whom is all my delight.

The sorrows [pain and suffering] of those who have chosen another god will be multiplied [because of their idolatry];
I will not pour out their drink offerings of blood,
Nor will I take their names upon my lips.


The Lord is the portion of my inheritance, my cup [He is all I need];
You support my lot.

The [boundary] lines [of the land] have fallen for me in pleasant places;
Indeed, my heritage is beautiful to me.


I will bless the Lord who has counseled me;
Indeed, my heart (mind) instructs me in the night.

I have set the Lord continually before me;
Because He is at my right hand, I will not be shaken.

Therefore my heart is glad and my glory [my innermost self] rejoices;
My body too will dwell [confidently] in safety,
10 
For You will not abandon me to Sheol (the nether world, the place of the dead),
Nor will You allow Your Holy One to undergo decay.
11 
You will show me the path of life;
In Your presence is fullness of joy;
In Your right hand there are pleasures forevermore.

Notas al pie

  1. Psalm 16:1 Meaning uncertain; perhaps a poem.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 16

Psalm 16

Herren som den frommes arv

1En inskrift[a] av David.

Skydda mig, Gud,

för till dig tar jag min tillflykt.

2Jag säger till Herren: ”Du är min Herre,

och allt mitt goda kommer från dig.”[b]

3Hos de heliga i landet, de härliga,

har jag all min glädje.

4De som jagar efter andra gudar

kommer att dra mer olycka över sig.

Jag tänker inte offra blodsoffer åt dem,

och jag vill inte ens uttala deras namn.

5Herren själv är min arvedel, min bägare.

Du bestämmer min del.

6Jag har fått mig tilldelad en underbar lott,

ja, ljuvlig är min arvedel.

7Jag vill lova Herren, som ger mig råd,

på natten förmanar mig mitt innersta.

8Jag har alltid Herren inför mig,

eftersom han står vid min sida vacklar jag inte.

9Därför är mitt hjärta fyllt av glädje,

och jag ropar ut mitt jubel,

också min kropp vilar i trygghet,

10för du ska inte lämna mig kvar i dödsriket,

eller låta din helige förmultna.

11Du visar mig vägen till livet,

du fyller mig med glädje inför dig,

med ljuvlighet vid din högra sida för alltid.

Notas al pie

  1. 16:1 Termens exakta innebörd i grundtexten är osäker.
  2. 16:2 Grundtextens verbform säger är osäker, liksom innebörden generellt i dessa verser.