Amplified Bible

Psalm 16

The Lord, the Psalmist’s Portion in Life and Deliverer in Death.

A [a]Mikhtam of David [probably intended to record memorable thoughts].

1Keep and protect me, O God, for in You I have placed my trust and found refuge.

I said to the Lord, “You are my Lord;
I have no good besides You.”

As for the saints (godly people) who are in the land,
They are the majestic and the noble and the excellent ones in whom is all my delight.

The sorrows [pain and suffering] of those who have chosen another god will be multiplied [because of their idolatry];
I will not pour out their drink offerings of blood,
Nor will I take their names upon my lips.


The Lord is the portion of my inheritance, my cup [He is all I need];
You support my lot.

The [boundary] lines [of the land] have fallen for me in pleasant places;
Indeed, my heritage is beautiful to me.


I will bless the Lord who has counseled me;
Indeed, my heart (mind) instructs me in the night.

I have set the Lord continually before me;
Because He is at my right hand, I will not be shaken.

Therefore my heart is glad and my glory [my innermost self] rejoices;
My body too will dwell [confidently] in safety,
10 
For You will not abandon me to Sheol (the nether world, the place of the dead),
Nor will You allow Your Holy One to undergo decay.
11 
You will show me the path of life;
In Your presence is fullness of joy;
In Your right hand there are pleasures forevermore.

Notas al pie

  1. Psalm 16:1 Meaning uncertain; perhaps a poem.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 16

Psalmul 16

Un mihtam[a] al lui David

Păzeşte-mă, Dumnezeule, căci la Tine caut adăpost!
    Eu zic Domnului: „Tu eşti Stăpânul meu;
        nu am nimic bun decât pe Tine!“

Sfinţii care sunt în ţară,
    ei sunt cei măreţi în care-mi găsesc toată plăcerea.[b]
Durerile celor ce aleargă după idoli se înmulţesc;
    eu însă nu aduc ca ei jertfe de băutură din sânge
        şi nici nu pun numele idolilor lor pe buzele mele.

Doamne, Tu eşti partea mea de moştenire şi cupa mea!
    Tu eşti Cel Care îmi apuci sorţul[c]!
Plăcute moşii mi-au căzut la sorţi!
    Într-adevăr, frumoasă moştenire mi-a fost dată!

Îl voi binecuvânta pe Domnul Care mă sfătuieşte!
    Până şi noaptea îmi dă îndemnuri inima!
Îl pun pe Domnul neîncetat înaintea mea,
    căci El este la dreapta mea ca să nu mă clatin!

De aceea, mi se bucură inima şi mi se înveseleşte sufletul[d]!
    Mai mult, trupul meu va locui în siguranţă,
10 căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa Morţilor
    şi nu vei îngădui ca sfântul Tău[e] să vadă putrezirea.
11 Mi-ai făcut cunoscută cărarea vieţii …
    În prezenţa Ta este belşug de bucurie,
        la dreapta Ta sunt desfătări veşnice![f]

Notas al pie

  1. Psalmii 16:1 Titlu. Probabil un termen literar sau muzical, având un sens nesigur
  2. Psalmii 16:3 Sau: Cât despre preoţii păgâni care sunt în ţară / şi cei mari în care toţi îşi găsesc plăcerea:
  3. Psalmii 16:5 Sau: Care îmi asiguri viitorul; psalmistul Îl vede pe Dumnezeu ca fiind Cel Care aruncă sorţul pentru el (metodă folosită în acele vremuri pentru împărţirea pământului), lucru care-l asigură că partea lui va fi una foarte bună (vezi v. 6)
  4. Psalmii 16:9 Lit: slava mea; LXX: limba
  5. Psalmii 16:10 Ebr.: hasid, înrudit cu hesed (vezi nota de la 5:7); sau: credinciosul Tău
  6. Psalmii 16:11 Sau: Tu-mi vei arăta cărarea vieţii, / bucuriile nespuse din prezenţa Ta / şi desfătările veşnice de la dreapta Ta