Amplified Bible

Psalm 149

Israel Invoked to Praise the Lord.

1Praise the Lord!
Sing to the Lord a new song,
And praise Him in the congregation of His godly ones (believers).

Let Israel rejoice in their Maker;
Let Zion’s children rejoice in their King.

Let them praise His name with dancing;
Let them sing praises to Him with the tambourine and lyre.

For the Lord takes pleasure in His people;
He will beautify the humble with salvation.


Let the godly ones exult in glory;
Let them sing for joy on their beds.

Let the high praises of God be in their throats,
And a two-edged sword in their hands,

To execute vengeance on the nations
And punishment on the peoples,

To bind their kings with chains
And their nobles with fetters of iron,

To execute on them the judgment written.
This is the honor for all His godly ones.
Praise the Lord! (Hallelujah!)

Het Boek

Psalmen 149

1Prijs de Here!
Zing een nieuw lied voor de Here,
prijs Hem in de samenkomsten van de getrouwen.
Laat Israël blij zijn als het aan zijn maker denkt.
Laten alle inwoners van Jeruzalem jubelen over hun Koning.
In een reidans kunnen zij zijn naam prijzen.
Met tamboerijn en citer psalmen voor Hem zingen.
Want de Here houdt van zijn volk.
Hij bemoedigt en bevestigt de mensen
die zich aan Hem onderwerpen.
Laten de gelovigen Hem eren
en voor Hem jubelen.
Zelfs als zij in bed liggen,
juichen zij nog over hun God.
In hun mond zijn de lofprijzingen voor God.
In hun hand hebben zij een tweesnijdend zwaard.
Daarmee kunnen zij wraak nemen op de vreemde volken
en ongelovige volken afstraffen.
Hun koningen zullen zij geboeid gevangennemen
en de leiders in ijzeren boeien slaan.
Zo wordt het vonnis dat God voorheen voorspelde,
aan hen voltrokken.
Dat is de eer voor hen die God trouw bleven.
Prijs de Here!